gmina Polanów
Pałac Wietrzno
Wietrzno stanowiło niegdyś lenno rodu Glasenapp. W 1772 roku z powodu bankructwa wdowa po Heinrichu Andreasie von Glasenapp musiała sprzedać majątek.