gmina Stary Dzierzgoń
Dwór Gisiel
Dwór w kształt litery E o mansardowej konstrukcji dachu zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku. Na przedniej część elewacji znajdował się ryzalit z trójkątnym szczytem z okulusem w polu.