Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Chocielewku

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Chocielewku.  Miłego czytania!

Historia

Chocielewko dzieliło się na dwa majątki: Witoradz i Chocielewo. Chocielewko i Witoradz na przestrzeni wielu lat często miały tych samych właścicieli. Jednym z pierwszych była rodzina von Pirch.

W XVIII w. wieś należała do współwłaścicieli: barona Haborna, rodziny von Breitenbachów oraz Pirchów. W 1804 r. jedynym właścicielem Chocielewka był podporucznik Kohn von Jaski, który był również właścicielem Witoradza i Paraszyna. W 1836 r. potomkowie von Jaskiego sprzedali wieś Wilhelmowi Kaiserowi.

W roku 1905 obie posiadłości zostały nabyte przez Georga von Zitzewitz. Ten sprzedał oba majątki w 1912 Pomorskiej Spółce Rolnej za kwotę 1 042 000 marek. Gospodarstwo zostało rozparcelowane na 69 gospodarzy. Obie miejscowości w okresie I Wojny Światowej zostały połączone w jedną osadę o nazwie Mackensen (pol. Chocielewko). Mieszkańcy wybrali nazwę, od nazwiska marszałka polnego Augusta von Mackensen, który dowodził niemieckimi oddziałami na Bałkanach. Ostatnim znanym właścicielem dawnego Witoradzu był Herbert Eschenhagen. Natomiast ostatnim właścicielem drugiego majątku (Chocielewo) był Hans Kramp.

Źródła wiedzy
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik historyczny miast i wsi województwa słupskiego, Słupsk 1998.
  • Urlich Dorow, Zapomniana przeszłość. Upadek pomorskich majątków rolnych na przykładzie powiatu lęborskiego, Pruszcz Gdański 2010.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska