gmina Koczała
Dwór Pietrzykowo
Pietrzykowo wymieniane jest w opisie granic w 1313 roku jako wieś szlachecka. W 1608 roku została zakupiona przez Petera Gotberg.