gmina Leśna Podlaska
Dwór Droblin
Pierwsze wzmianki o majątku ziemskim w Droblinie sięgają XVI wieku. Należał on wtedy do Hinczów. Na przełomie XVI i XVII wieku Droblin był niewielką siedzibą.