gmina Strzelce
Dwór Klonowiec Stary
W XV i XVI w. Klonowiec należał do rodziny Klonowskich herbu Grzymała. Pod koniec XVIII w. był własnością Ludwika Wieszczyckiego, po śmierci którego przejął go syn Rudolf Józef Wieszczycki.
Dwór Muchnice
Na początku XIX w. Muchnice należały do braci Jana i Józefa Głębockich. W 1801 r. połowę majątku kupił od nich Jakub Lesiewski. Zmarł on w 1821 r. i pozostawił żonę Józefę z Pintowskich oraz trzech synów: Antoniego, Józefa i Jana. Majątek w Muchnicach przejęli Antoni i Jan.
Dwór Siemianów
Z Siemianowa wywodzi się ród Siemianowskich herbu Grzymała, którego najbardziej znanymi przedstawicielami są: Florian - pisarz ziemski gostyniński i Marcin – sędzia grodzki wieluński, kasztelan, starosta szczercowski.
Dwór Niedrzew Drugi
Poznaj historię dworu w Niedrzewie Drugim w województwie łódzkim.
Dwór Sójki
W XVI i XVII w. Sójki były własnością Sójeckich herbu Grzymała, a w XVIII w. Mikorskich herbu Ostoja. Jan Chryzostom hrabia Mikorski brał czynny udział w wojnach napoleońskich. Miał syna Romana, który poślubił córkę księcia de Rovigo pannę Savary.