powiat gołdapski
Pałac Mieduniszki Wielkie
Miediuniszki Wielkie należą do dawnego majątku ziemskiego. Były one niegdyś własnością rodu von Farenheid.