gmina Kuźnica
Dwór Łosośna Mała
W 1504 roku Wasyl (Waśko) Doroszkiewicz vel Doroszkowicz, w latach 1482-1486 pisarz królewski na dworze Kazimierza Jagiellończyka, otrzymał od króla Aleksandra Jagiellończyka.