gmina Lesznowola
Dwór Lesznowola
Lesznowola zwana była niegdyś Leśnowolą Królewską. W XVIII wieku właścicielami bądź dzierżawcami majątku byli Jakubowscy.