gmina Uchanie
Dwór Dąbrowa
We wsi Dąbrowa położonej w gminie Uchanie znajduje się park i opuszczone budynki po dawnym folwarku. Park jest zarośnięty, a zabudowania folwarczne niszczeją.
Dwór Białowody
Wieś Białowody położona jest w pobliżu rezerwatu ssaków „Gliniska". W 1894 r. w miejscowości tej został wybudowany drewniany dwór.
Dwór Bokinia
Miejscowość Bokinia dawniej nosiła nazwę Władzin. We wsi znajdował się drewniany dwór i zabudowania gospodarcze.