gmina Rejowiec
Pałac Rejowiec
Pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. W 1542 roku Mikołaj Rej na gruntach wsi Kobyle założył wieś Sawczyn.