powiat rycki
Dwór Stare Zadybie
Majątek ziemski w Starym Zadybiu w 1930 roku należał do Jana Piaskowskiego. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodził m.in. dwór.