powiat tomaszowski
Pałac Ujazd
Po raz pierwszy wieś Ujazd w źródłach pisanych pojawia się w 1283 r. Przekształcona w miasteczko, stała się ośrodkiem sporego majątku od początku pozostającego w rękach prywatnych.