Dwory i Pałace Polski: pałac Osieki Bytowskie I historia
Podziel się:

Zapoznaj się z historią pałacu w Osiekach Bytowskich

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Osiekach Bytowskich. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim Osieki otrzymały w 1355 roku. W tym samym roku zostały one nadane przez komtura bytowskiego Mikołaja von der Frantz wiernemu Wenikow. Potem teren osady przejęto do domeny książęcej i stworzono folwark, który specjalizował się w hodowli owiec.

Pałac folwarczny został zbudowany w leśnej okolicy. Przylegał do niego park podworski oraz zespół folwarczny z końca XIX wieku.

W 2003 roku wojewoda pomorski wystosował wniosek o objęcie zespołu pałacowo-folwarcznego ochroną konserwatorską.

Źródła wiedzy
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VII, s. 633.
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Rozporządzenie nr 15/2003 wojewody pomorskiego z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony parku krajobrazowego "Dolina Słupi".
  • Program opieki nad zabytkami powiatu bytowskiego na lata 2017-2020.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska