♕Dwory i Pałace Polski: dwór Kaski I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Kaskach

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Kaskach. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

W XVII wieku Kaski były własnością zapewne Siesickich, w tym około 1668 ro-ku być może Kazimierza Siesickiego. W XVIII wieku i przez znaczną część XIX wieku w rękach Szymanowskich, w tym w 1783 roku starosty i rejenta koronnego Franciszka Szymanowskiego. Od 1880 roku Kaski należały do Potockich, później Bacciarellich, a od 1900 roku do Szymańskich, w tym w późnych latach dwudziestych do Franciszka Szymańskiego. Majątek liczył wówczas 194 hektary. W Kaskach była w tym czasie druga własność licząca 60 hektarów, na której gospodarował Hieronim Niedziński.

Dwór

Piękna w swej powściągliwości i doskonałych proporcjach architektura dworu w Kaskach zdradza rękę wprawnego architekta, którego jednak nie znamy z imienia i nazwiska. Dwór wzniesiony został najprawdopodobniej z końcem XVIII wieku zapewne dla rodziny Szymanowskich, jest budowlą klasycystyczną, par-terową, nakrytą czterospadowym dachem, z przyściennym portykiem kolumnowym na osi, złożonym z dwóch par toskańskich półkolumn zwieńczonych trójkątnym naczółkiem. W elewacji ogrodowej półkolisty ryzalit salonu. Oryginalnym rozwiązaniem jest umieszczenie w narożach budynku pełnoplastycznych kolumn, które nadają budowli lekkość. We wnętrzu na osi sień i salon na planach prostopadłych do siebie owali.Ten popularny właściwie do końca historii architektury ziemiańskiej, a więc do II wojny światowej, osiowy układ sieni–holu i sali–salonu jest dowodem, że polski dwór był pochodną architektury „wysokiego rzędu” a więc architektury pałacowej. Był jej redukcją do mniejszych rozmiarów, ale przy zachowaniu wszystkich jej cech, m.in. zasady reprezentacyjności. Zaprzecza to lansowanej zwłaszcza zaraz po II wojnie teorii, że polski dwór wyrastał z tradycji wiejskiej chaty, teorii podpieranej obecnym skądinąd w micie szlachcica-ziemianina ideałem sokratejskiej chatki i rejowskiego „domku poczciwego”.Dwór powstał na miejscu wcześniejszej siedziby, istniejącej w 1760 roku.

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Zdjęcie: Piotr Libicki


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki