Podziel się:

Dwór w Kłodnicy Dolnej

Zapoznaj się z historią dworu w Kłodnicy Dolnej

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Kłodnicy Dolnej. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Wieś Kłodnica Dolna położona jest w gminie Borzechów. W XV w. była ona własnością rodziny Wieniawitów, która w XVI wieku przyjęła nazwisko Kłodnicki. W 1804 roku Kłodnicę kupił Adam Ratyński, który poszerzył dobra o część sobieszczańską. W tym czasie powstał we wsi klasycystyczny dwór, zespół budynków folwarcznych oraz park angielski. W 1847 roku dobra zakupił Wojciech Piasecki, który dokonał rozbudowy budynków folwarcznych i przeprowadził meliorację. Od 1884 roku właścicielką dóbr została Aleksandra z Karskich Russanowska. Do wybuchu II wojny światowej majatek składał się z m.in. dwór, oficyna, lamus, magazyn, obora, piwnica, stawy i ogród. Kłodnica Dolna pozostawała w rękach tej rodziny do czasu upaństwowienia w ramach reformy rolnej. Część dworu i park przeznaczono wówczas na potrzeby szkoły i przedszkola, pozostała część dworu, zespół gospodarczy, stawy i ogrody weszły w skład Spółdzielni Produkcyjnej. Obecnie dwór znajduje się w rękach prywatnych i jest zaniedbany.

Dwór jest murowany zbudowany na planie prostokąta. Trójdzielny, dwutraktowy z sienią na osi. Po prawej stronie od sieni znajduje się pokój o dwóch oknach z piecem z koronką. Mieszczą się tam 4 pokoje, przedsionek z kominkiem. W sieni znajdują się schody na górę, bardzo możliwe, że prowadziły na strych. Brama ma dobudowaną izbę na wierzchu zi pokryta jest gontem.

Źródła wiedzy
  • Ryszard Bałabuch, Andrzej Łuczyński, Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny, cz. 3, powiaty: chełmski, krasnostawski, lubelski, świdnicki, Powiśle-Dęblin 2011.
  • www.teatrnn.pl (udostępniono za zgodą twórców strony).
  • Irena Rolska-Boruch, Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500-1700, Lublin 1999

Tekst: Andrzej Łuczyński, korekta: Patrycja Grygoruk, zdjęcia: Andrzej Łuczyński, 2009 r. (udostępniono za zgodą autora).