♕Dwory i Pałace Polski: dwór Dębina I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Dębinie

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Dębinie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Dwór i park

Dwór znajdujący się niegdyś w Dębinie rozebrano w 1969 r. Zachował się tylko układ przestrzenny w postaci alei kasztanowej na obrzeżach oddzielających ośrodek dworski od sadów i pól. W miejscu, gdzie stał niegdyś budynek dworu, znajduje się obecnie dom mieszkalny. W parku znajduje się około 400 drzew, z których najokazalej prezentują się dęby, graby, jesiony i kasztanowce. Zachowały się także krzewy: wiciokrzew przewiercień, śliwa, tarnina, leszczyna pospolita i karagana syberyjska. Ze względu na wartość drzewostanu oraz zachowany układ przestrzenny, park zaliczany jest do cenniejszych zespołów podworskich. W parku dworskim prowadzony jest hotel dla koni.

W miejscu dworu stoi nowoczesna stajnia. Budynek dawnej kuchni dworskiej przekształcono w obiekt mieszkalny, a rządcówka wymaga remontu.

Źródła wiedzy
  • Ryszard Bałabuch, Andrzej Łuczyński, Rezydencje magnackie i dwory szlacheckie Lubelszczyzny, cz. 3, powiaty: chełmski, krasnostawski, lubelski, świdnicki, Powiśle-Dęblin 2011.

Tekst: Andrzej Łuczyński, korekta: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcia: Andrzej Łuczyński