♕Dwory i Pałace Polski: dwór Ostałów I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Ostałowie

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Ostałowie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

W 1791 r. Ostałów był własnością Melchiora Krzemuskiego, a od 1809 r. Jakuba Szołajskiego. W 1812 r. odziedziczoną po ojcu Jakubie część Ostałowa od Agaty z Szołajskich Krzymuskiej kupił jej mąż, Melchior Krzymuski. W 1816 r. Krzymuscy wydzierżawili część Ostałowa Marcelemu Lissowskiemu. W 1828 r. zmarła Agata, a majątek po niej odziedziczyło siedmioro jej dzieci. Sześcioro z nich swoje części sprzedało Marcelemu Lisowskiemu. Marceli zmarł w 1840 r., a majątek po nim odziedziczył Karol Lissowski, jego siostra Emilia i matka Antonina Emilia z Rudnickich. Od 1905 r. Ostałów należał do Wacława Lissowskiego, a od 1930 r. do Stanisława Lissowskiego.

Dwór w Ostałowie wybudowano w końcu XIX w. Był budynkiem murowanym, parterowym, z mieszkalnym poddaszem i wystawką, przed którą znajdował się balkon wsparty na czterech murowanych kolumnach, pięcioosiowym i dwutraktowym. Nad drzwiami wystawki znajdował się herb rodziny Lissowskich. W 2012 r. dwór został zburzony. Pozostał jedynie otaczający go park dworski w stylu krajobrazowym założony w II poł. XIX w.

Źródła wiedzy
  • Lesiak H., Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007, s. 221-223.
  • Lesiak H., Wieś i dwór w powiecie kutnowskim (zarys dziejów w XIX i I połowie XX wieku), część II, Kutno 2003, s. 55-56.
  • Slownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1886, T. VII, s. 660.

Opracowała: Aleksandra Szafrańska-Dolewska