Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Błachcie

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Błachcie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Dwór w Błachcie powstał w dwóch etapach. Pierwsza wschodnia część dworu powstała pod koniec XVIII wieku, a nowsza, zachodnia w drugiej połowie XIX wieku.

Dwór został skreślony z rejestru zabytków w 2008 roku.

Do 1733 roku wieś była własnością biskupstwa chełmińskiego. Właścicielem do 1866 roku był Gustaw Wolff. Kolejnym właścicielem dóbr była wdowa po Wolffie – Helena Dommes z Biecza (od 1894 roku). W 1933 roku jako właściciela wymienia się Gerharda Wundischa Fiedlera. W 1946 roku majątek przejmuje Skarb Państwa.

Jako właścicieli w przekazach historycznych wymienia się również: Marcina Witkowskiego i Wernera Dommesa.

Źródła wiedzy

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska

Bibliografia:

  • Józef Krzepela, Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego, Kraków 1925
  • Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1646 i 1676), Warszawa, Toruń 1955
  • Jan Tomasz Dziedzic, Powiat i miasto Chełmno : monografja [!] krajoznawcza, Chełmno 1923
  • Stanisław Manthey, Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego, Toruń 1929
  • Karta Biała, Hanna Wieczorkiewicz, 1980 r.

Zdjęcie:

  • Michał Piotrowski, 2022
  • Karta Biała, Hanna Wieczorkiewicz, 1980 r., www.zabytek.pl