Podziel się:

Zapoznaj się z historią pałacu w Lasocinie

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Lasocinie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia i pałac

Pierwsze wzmianki o Lasocinie pochodzą z początku XVI wieku. Od co najmniej XVIII wieku Lasocin należał do rodu Niemojewskich. W tym czasie istniał tu mały dworek szlachecki. Jednak w połowie XIX wieku, na jego miejscu powstał pałac. Obiekt założono na planie prostokąta. Składała się ona z szesnastu pokojów. Był to budynek parterowy, z dwiema piętrowymi przybudówkami. W pobliżu wzniesiono również oficynę oraz spichlerz wraz z innymi zabudowaniami gospodarczymi.

Przed 1945 rokiem pałac tętnił życiem. Ówcześni właściciele – Niemojewscy – urządzali w nim liczne bale. Organizowali również dożynki dla pracowników folwarcznych i zapraszali gości na polowania. Niestety właściciel pałacu – Edward Niemojewski, w 1935 roku został zastrzelony przez kłusownika. W 1939 roku wdowa po Edwardzie wraz z dziećmi postanowili opuścić Lasocin. Od sierpnia do grudnia 1944 roku w pałacu kilkukrotnie stacjonowali żołnierze Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Po zakończeniu się II wojny światowej pałac stał się siedzibą Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łopuszynie, a później Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Niestety poprzez złe gospodarowanie, pałac z roku na rok popadał w coraz większą ruinę.

Źródła wiedzy
  • Rafał Jurkowski, Pałace Świętokrzyskie. Dzieje-atrakcje-sekrety. Przewodnik, Warszawa 2019.

Opracowanie: Nina Herzberg-Zielezińska, zdjęcia: Damian Żak, Bożena Bartkiewicz, Ludwik Niemojewski - udostępnił Maciej Saryusz-Romiszewski (udostępniono za zgodą autorów).


Książka Rafała Jurkowskiego
Pałace Świętokrzyskie

Zachęcamy do zakupienia książki Rafała Jurkowskiego, pt. "Pałace Świętokrzyskie. Dzieje - atrakcje - sekrety. Przewodnik", która jest dostępna w naszej księgarni internetowej Dwory i Pałace Polski. Powyższy opis obiektu rezydencjalnego został opracowany m. in. na podstawie wymienionej publikacji.