Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Gręzowie

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Gręzowie. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Majątek stanowił jedną własność z Chlewiskami. Należał do Różańskich, później Helbichów, a od 1926 roku do Aurelii z Szacsznajdrów Reymontowej, żony pisarza Władysława Reymonta. Potem, od 1930 roku, być może własność Feliksa Tymienieckiego.

Dwór

Piękny nastrojowy dwór w stylu polskim, wzniesiony na początku lat dwudziestych XX wieku przez budowniczego Wacława Jędrzejewskiego, autora przebudowy dworu w Chlewiskach-Reymontówce. Parterowy, nakryty dachem czterospadowym z portykiem czterokolumnowym na osi zwieńczonym szczytem dwuspadowego daszku. W obu bocznych elewacjach niewielkie przybudówki nakryte trójspadowymi daszkami. Oryginalnym elementem jest trójboczny ryzalit na osi tylnej elewacji dworu. Namiotowy daszek nadaje mu charakter zamkowej wieżyczki. Elewacja tylna nie ma charakteru ogrodowego – brak tu drzwi prowadzących do ogrodu. Dwór frontem skierowany jest na park, a od tyłu znajduje się piękne założenie folwarku. Tworzyło ono niegdyś pełny, samowystarczalny świat, jeden z ostatnich takich światów, które ostatecznie znikły wraz z przestępczą reformą rolną zapoczątkowaną dekretem PKWN z 6 września 1944 roku.

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Zdjęcie: Piotr Libicki


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki