Twój koszyk jest pusty

Pałac w Krasnem

pałac w Krasnem

Autor: Piotr Libicki

pałac w Krasnem

Autor: Ania Kołakowska, 2018 r.

Informacje ogólne

Lokalizacja: województwo mazowieckie, powiat przasnyski, gmina Krasne

Rodzaj obiektu:
Pałac
Zastosowanie:
Muzeum Rodu Krasińskich, Stadnina Koni w Krasnem
Stan zachowania:
Częściowo odrestaurowany
Zespół:
pałacowo-parkowy
Skład zespołu:
park, pałac ( nieistniejący), wieża ciśnień, zabudowania gospodarcze, stajnia

Posiadasz więcej informacji
o obiekcie? Skontaktuj się z nami!

Zapoznaj się z historią pałacu w Krasnem

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Krasnem. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Krasne jest gniazdem jednej z największych i w XIX wieku jednej z dwunastu najzamożniejszych polskich rodzin – Krasińskich herbu Ślepowron. W 1372 roku pierwszym wzmiankowanym dziedzicem Krasnego był Sławomir z Krasnego. Następni to Andrzej Krasiński, który zginął w 1497 roku na Bukowinie w kampanii króla Jana Olbrachta, oraz Franciszek Krasiński, urodzony 10 kwietnia 1521 roku w Krasnem w dniu hołdu pruskiego, podkanclerzy koronny i bi-skup krakowski, współpracownik kardynała Hozjusza na soborze trydenckim, któremu pomagał w wydaniu Confessio fi dei, ambasador polski w latach 1565–1568 przy dworze cesarza Maksymiliana II. Kolejni właściciele Krasnego to: Stanisław Krasiński na Krasnem (1585–po 1641), kasztelan sierpski, i jego syn Jan Kazimierz Krasiński na Krasnem (1607–1669), podskarbi wielki koronny, Jan Dobrogost Krasiński na Krasnem (zm. 1717), wojewoda płocki, Michał Krasiński (ur. 1712), poseł na sejm, marszałek konfederacji barskiej, wśród wielu dóbr właściciel Krasnego, który odbywał podróże do Francji i Włoch. 29 lutego 1768 roku ogłosił w Barze konfederację i został jej marszałkiem. Po klęsce konfederacji i tułaczce przez Turcję, Francję i Niemcy wrócił schorowany do Polski. Zmarł w 1784 roku, a miejsce jego pochówku pozostaje nieznane. Serce złożono w kościele w Krasnem. Jego syn Jan Krasiński, starosta opinogórski, był ojcem generała Wincentego Krasińskiego, a dziadkiem poety Zygmunta Krasińskiego z Opinogóry. Po Michale Krasińskim Krasne objął jego syn Adam Krasiński. Joan-na z Krasińskich Krasińska, córka Adama, zamężna od 1819 roku ze swoim kuzynem hr. Augustem Krasińskim, wniosła mu w posagu Krasne. Hr. August Krasiński (ur. 1797), adiutant generała Jana Skrzyneckiego w powstaniu listopadowym, odznaczony Virtuti Militari, zmarł w Krasnem w 1857 roku i tam wraz z żoną został pochowany. Ich syn Ludwik Krasiński (ur. 1833) był grandem hiszpańskim, prezesem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Ożeniony był w 1860 roku z wdową po Zygmuncie Krasińskim Elżbietą z Branickich. Jego córka Ludwika w 1901 roku wyszła za mąż za księcia Adama Ludwika Czartoryskiego (1872–1937), syna księcia Władysława Czartoryskiego i księżniczki Małgorzaty Orleańskiej, wnuczki króla francuskiego Ludwika Filipa Orleańskiego. Od tego czasu aż do 1939 roku Krasne pozostawało w rękach książąt Czartoryskich. W późnych latach dwudziestych majątek liczył 821 hektarów. Ludwik Adam Czartoryski (ur. 1927), syn ks. Adama Ludwika Czartoryskiego właściciela Krasnego, żołnierz AK, poległ w powstaniu warszawskim w 1944 roku.

Dwór

Jak ruiny średniowiecznego zamku czy starego opactwa silniej przemawiają do wyobraźni niż zachowana w całości budowla, tak Krasne pozbawione rezydencji, ale za to z kościołem, folwarkiem, oficynami i symboliczną przybramną wieżą sugestywniej opowiada kilkusetletnią historię gniazda najsłynniejszej mazowieckiej rodziny niż najokazalszy pałac. To poczucie mikroświata, z jakim mamy do czynienia w Krasnem, wkroczenie w granice dominium, odczuwamy, już kiedy stajemy na progu szesnastowiecznej w zrębie świątyni, wypełnionej nagrobkami, epitafiami i tablicami upamiętniającymi zmarłych na przestrzeni wieków członków rodu, z kryptą chroniącą ich doczesne szczątki. Kościół, znak Bożej obecności i jednocześnie mauzoleum, przypominał żyjącym członkom rodziny o ostatecznym zjednoczeniu z przeszłymi pokoleniami i z Bogiem. Kościół był naturalnym i koniecznym dopełnieniem rezydencji. Najstarsza rycerska siedziba stanąć musiała w Krasnem już w średniowieczu, kiedy w 1372 roku pojawia się wzmianka o Sławomirze z Krasnego. Była to zapewne drewniana fortalicja lub wieża mieszkalna. Udokumentowana rezydencja powstała dopiero w XVII wieku i potem była wielokrotnie przekształcana. Pałac, który dotrwał do początku II wojny światowej, wzniósł dla Krasińskich w trzeciej tercji XIX wieku architekt Adolf Schimmelpfennig, być może przy udziale architekta Zygmunta Rospendowskiego. Niewykluczone, że powstał w wyniku przebudowy i rozbudowy wcześniejszego dworu. O zróżnicowanej bryle parterowej i piętrowej, z ryzalitami skrajnymi i ryzalitem środkowym poprzedzonym kolumnowym gankiem. Kiedy w 1939 roku do Krasnego wkroczyli Niemcy, rozebrali pałac, a na jego miejscu gauleiter Prus Wschodnich Erich Koch zbudował nowy dom w stylu, jak możemy się domyślać, architektury III Rzeszy. To ruiny jego piwnic pozostały do dziś w parku.

Trudno uwierzyć, przyglądając się całemu okazałemu założeniu, że wzniesiony przez Schimmelpfenniga dwór był raczej niepozorną, mało efektowną budowlą. Wieża bramna, wzniesiona również w trzeciej tercji XIX wieku przez budowniczego Wincentego Rakiewicza, zapowiadałaby raczej wielkie neogotyckie gmaszysko w typie Starej wsi lub Patrykoz. Na rzucie kwadratu, zwieńczona krenelażem, z parterową przybudówką z jednej strony nakrytą dwuspadowym daszkiem ze sterczynami na narożach. Dekoracyjne ostrołukowe zwieńczenie otrzymało podwójne okienko od strony bramy. Od tej strony, w korpusie wieży, umieszczony został również wykusz – stanowisko corps de garde,a nad nim herb Krasińskich Ślepowron. Widoczna z odległości i opieczętowana stawała się symbolem całego dominium, znakiem władzy, feudalnej dominacji i jednocześnie patriarchalnej zależności wiążącej właściciela z mieszkańcami wsi. Poza symbolicznym wymiarem wieża pełniła praktyczną funkcję château d’eau. Woda wpompowywana do zbiornika na szczycie, wykorzystując siłę grawitacji, spływała do dworu i zabudowań gospodarczych. Do wieży prowadzi ostrołukowy portal, flankowany półkolumnami podtrzymującymi przyścienny schodkowy szczyt. Nie mniej efektownie prezentuje się druga brama, prowadząca do folwarku, „chroniona” potężnym budynkiem gospodarczym z czerwonej cegły, przypominającym wieżowy dom. Wielokondygnacyjny, nakryty dwuspadowym dachem, dekorowany neogotyckimi szczytami i sterczynami. Podobnie jak wieża od strony wsi został on włączony w „obwarowania” z ceglanego muru obiegające dom, folwark i park. Choć „twierdza” w Krasnem jest tworem romantycznej dziewiętnastowiecznej wyobraźni, to nie można jej odmówić autentyczności. W końcu nie tworzy ona fikcji, ale jedynie stara się materializować historię. Z wcześniejszego czasu zachowała się oficyna, wzniesiona w końcu XVIII lub na początku XIX wieku, parterowa, wysoko podpiwniczona, nakryta dachem naczółkowym z sionką poprzedzającą wejście. Park założony został w XVII wieku. Jego gruntownego przekształcenia w latach 1902–1907 podjęła się Ludwika z Krasińskich Czartoryska. Projekt przygotował uznany twórca ogrodów Walerian Kronenberg, który już wcześniej przekomponował park w majątku Krasińskich w Opinogórze. Pracami w Krasnem kierował jego niezastąpiony współpracownik Franciszek Szanior. Wśród roślin w pałacowym parku znalazły się liczne okazy flory ze strefy śródziemnomorskiej, Kaukazu, Kanady oraz Mandżurii.

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Zdjęcie: Piotr Libicki, Ania Kołakowska 2018 r. (udostępniono za zgodą autora)


Zdjęcia Pałacu w Krasnem

Pałac w Krasnem

Pałac w Krasnem

Autor: Ania Kołakowska, 2018 r.

Herb rodziny Krasińskich- Ślepowron

Pałac w Krasnem

Pałac w Krasnem

Autor: Ania Kołakowska, 2018 r.

widok na wieże ciśnień od strony parku

Pałac w Krasnem

Pałac w Krasnem

Autor: Ania Kołakowska, 2018 r.

ochronka- część zabudowania folwarcznego


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki

logo dwory i pałace polski

Copyright © 2020 Dwory i Pałace Polski. Powered by Indico S.C.  & Joomla! CMS 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Znajdż nas na:

Instagram Facebook Facebook youtube

Kontakt

Indico S.C. , Przyjaźni9, 84-215 Gowino
NIP: 5882424318, REGON: 366309509

Kontakt z redakcją:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.