Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Soczewce

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Soczewce. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Soczewka, zwana zapewne niegdyś Sochaczewką, w XIX wieku była własnością rządową oddaną w długoletnią dzierżawę wielkim przemysłowcom i bankierom warszawskim Epsteinom. Jan Epstein założył tu w 1842 roku dużą papiernię. W końcu lat dwudziestych XX wieku właścicielem Soczewki był Piotr Kastelan, a majątek liczył 176 hektarów.

Dwór

Dwór wzniesiony około połowy XIX wieku dla bankiera Jana Epsteina i rozbudowany w czasie II wojny światowej, w latach 1941–1942. Rozległy, parterowy, nakryty dachem czterospadowym, z trójosiowym, piętrowym ryzalitem na osi nakrytym dachem dwuspadowym. W dolnej kondygnacji ryzalitu czterofi larowy podcień poprzedzający wejście. Z boku dodatkowe wejście poprzedzone dwufilarowym gankiem. Na osi elewacji ogrodowej wystawka dachowa.

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Zdjęcie: Piotr Libicki


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki