Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Woli Prażmowskiej

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Woli Prażmowskiej. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Dwór wzniesiony w 1826 roku i zapewne na początku XX wieku nieco przerabiany i rozbudowany, parterowy, nakryty dachem naczółkowym, z płytkim ryzalitem na osi przechodzącym w wystawkę dachową zwieńczoną trójkątnym frontonem. Z boku przybudówka.

W końcu XVIII wieku własność Rostworowskich, w tym w 1783 roku sędziego ziemskiego czerskiego Andrzeja Rostworowskiego. W 1909 roku w rękach Tadeusza Korybut-Daszkiewicza, który pozostawał właścicielem Woli Prażmowskiej również w końcu lat dwudziestych. Majątek liczył wówczas 502 hektary.

Dom i park w dobrym stanie. Niegdyś siedziba Urządu Gminy Prażmów. Ob. Biblioteka Publiczna

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Zdjęcie: Piotr Libicki


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki