Twój koszyk jest pusty

Pałac w Otwocku Wielkim

Pałac w Otwocku Wielkim

Autor: Piotr Libicki

Informacje ogólne

Lokalizacja: województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Karczew

Rodzaj obiektu:
Pałac
Zastosowanie:
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
Stan zachowania:
Dobry

Posiadasz więcej informacji
o obiekcie? Skontaktuj się z nami!

Zapoznaj się z historią pałacu w Otwocku Wielkim

Przeczytaj więcej informacji o pałacu w Otwocku Wielkim. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

W XVII i XVIII wieku Otwock był własnością Bielińskich, w tym na przełomie XVII i XVIII wieku Kazimierza Bielińskiego (zm. 1713), marszałka wielkiego koronnego, jednego z wielkich polityków burzliwych czasów panowania Jana III Sobieskiego, Augusta II Mocnego i Stanisława Leszczyńskiego. Zręcznie zachowując dystans, zapewnił sobie życzliwość i łaski kolejnych monarchów. Następnie przez córkę Mariannę Denhoff ową będącą w zażyłych stosunkach z Augustem II Mocnym miał znaczne wpływy na drezdeńskim i warszawskim dworze Sasa. Po śmierci Kazimierza Bielińskiego Otwock Wielki objął jego syn Franciszek (ok. 1683–1766), również marszałek wielki koronny, a także wojewoda chełmiński, który w swoim długim życiu wywierał znaczny wpływ polityczny. Z tytułu urzędu marszałkowskiego miał pieczę nad stolicą. Przyczynił się ogromnie do uporządkowania Warszawy w czasie jej szybkiego rozwoju. Komisja Brukowa, na której czele stanął w 1742 roku, wybrukowała 38 tysięcy bieżących łokci, to znaczy około 23 kilometrów ulic. Na pamiątkę wielkiego dzieła wystawił na placu Trzech Krzyży fi gurę św. Jana Nepomucena. Wydał ostre postanowienia dotyczące przestrzegania czystości, co pozwoliło oczyścić ulice z błota i śmieci. W 1743 roku zaprowadził tabor miejski. Nakazał budowanie domów murowanych, a burzenie tych, które zagrażały bezpieczeństwu, założył niezwykle ważną jurydykę Bielany, którą przecina ulica Marszałkowska, nazwana tak dla uczczenia pamięci gospo-darnego marszałka. W Czersku wybudował kościół i ratusz. W 1827 roku dobra Otwock kupił Jerzy Kurtz pochodzący ze spolonizowanej rodziny saskiej osiadłej w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku. Po Jerzym Kurtzu dobra objął jego syn Jan, a po Janie – Zygmunt Kurtz, urodzony w 1848 roku, założyciel pierwszego w Królestwie Polskim ogromnego sadu liczącego 20 tysięcy drzew owocowych, zaopatrującego w owoce Warszawę i Petersburg. Zygmunt Kurtz był współzałożycielem Warszawskiego Towarzystwa Ogrodniczego. Zmarł w 1917 roku w Genewie. Majątek odziedziczył po nim jego siostrzeniec hr. Władysław Jezierski i w rękach rodziny Jezierskich Otwock Wielki pozostawał do końca.

Pałac

„Ponura groza warownych murów ustępuje miejsca lekkości i wdziękowi architektonicznej linii, powaga mas – kokieterii form dekoracyjnych. W porze od ostatnich lat XVII wieku aż do ostatnich XVIII powstają te świetne sielskie rezydencje, które wyglądają na polskiej ziemi, pod jej szarym niebem i wśród mizernego otoczenia dworków szlacheckich krytych słomą i lepianek chłopskich, jak gdyby je magiczna różdżka przeniosła powietrzem już gotowe wprost z ojczyzny duków włoskich i markizów francuskich” – pisał Władysław Łoziński o przemianach magnackiej siedziby w swym pomnikowym dziele Życie polskie w daw-nych wiekach wydanym w 1907 roku. Prym wiódł bez wątpienia królewski pałac w Wilanowie. Zaraz za nim sytuowała się wiejska rezydencja późniejszego marszałka wielkiego koronnego Kazimierza Bielińskiego w Otwocku – najokazalsze wówczas założenie magnackie na Mazowszu. Powstała z okazji lub krótko po ślubie Bielińskiego z Ludwiką Morsztynówną, córką Jana Andrzeja Morsztyna, w 1682 roku, a kończona była zapewne z początkiem XVIII wieku. Powstawała z jednej strony jako witruwiańska villa rustica o wyraźnym wątku arkadyjskim, z drugiej jako reprezentacyjny pałac. Willowy charakter mają usytuowanie bu-dowli na malowniczej, odciętej od lądu łasze wiślanej, stosunkowo proste, pozbawione artykulacji elewacje oraz ich bogata dekoracja rzeźbiarska. Pałacowy jest układ przestrzenny z reprezentacyjnym piętrem – piano nobile, nadbudowanym mezzaninową kondygnacją. Otwocka rezydencja Bielińskiego to budowla trójkondygnacyjna, z dwoma obszernymi alkierzami na narożach elewacji ogrodowej i owalnymi wieżyczkami w miejscu powiązania alkierzy z korpusem. Na osi elewacji ogrodowej silnie wysunięty ryzalit o ściętych narożach, połączony z alkierzami dwuarkadowymi portykami. Zarówno korpus, jak i alkierze nakryte zostały dachami czterospadowymi, wieżyczki – nadbudowane po połowie XVIII wieku – hełmami z owalnymi lukarnami. Kulminacją willowego wyrazu rezydencji jest tympanon trójkątnego naczółka w elewacji frontowej. Tu w sztukatorskiej płaskorzeźbie przedstawiono radosną scenę bachanaliów z tańczącymi
nimfami, pijanym sylenem podtrzymywanym przez fauny, z centralną postacią boga pasterzy – Pana, grającego na syrindzie. Jest to przedstawienie Natury, z płynącą z niej siłą i zdrowiem, płodnością i macierzyństwem, w końcu radością. Cóż mogło bardziej odpowiadać wiejskiej rezydencji świeżo zaślubionej sobie pary! Niewątpliwym dopełnieniem sielankowej sceny są wykonane również z czerwonego stiuku putti przytrzymujące wazony z kwiatami, umieszczone w przerwanych naczółkach okien pierwszego piętra. W zwieńczeniu okien środkowego ryzalitu kartusz herbowy z herbem Bielińskich Junosza. Wstępem do pałacowych wnętrz jest sień, za którą umieszczona została sala terrena. Na piętrze odpowiadały im westybul oraz dwukondygnacyjna sala balowa, umieszczona częściowo w wielobocznym środkowym ryzalicie, którego pochodzenie jest bardziej pałacowo-francuskie niż willowo-włoskie i którego pojawienie się w otwockiej rezydencji jest postrzegane jako wyraz francuskich sympatii Bielińskiego. Dekoracja sztukatorska i malarska dwóch sal bel-étage z wyobrażeniem ruin oraz scenami marynistycznymi, jak również de-koracja sali balowej pochodzą z czasu późniejszej przebudowy, z połowy XVIII wieku. Pierwotny charakter zachowało pomieszczenie w alkierzu wschodnim, zwane Salą Horacego. Jego ściany pokrywa dziesięć dużych malowideł en gri-saille ilustrujących cytaty z dzieł Horacego. Jest to antyczna recepta na życie szczęśliwe, którego osią pozostaje harmonia z naturą poddana kontroli i nakazom rozumu, wstrzemięźliwość, spokój sumienia i pogoda ducha, niewinność i odwaga w cnotliwym działaniu, poddanie się biegowi czasu i pogodzenie ze śmiercią. Jest to wspaniałe uzupełnienie o refleksję filozoficzną bachicznoeleuzyjskich treści dekoracji zewnętrznej. Autorem pałacu w Otwocku jest najprawdopodobniej wybitny holenderski architekt z polskim indygenatem Tylman z Gameren-Gamerski (1632–1706). Był on swymi realizacjami związany z osobami pozostającymi w bliskich kontaktach z Bielińskim, jak Stanisław Herakliusz Lubomirski czy Jan Dobrogost Krasiński. To jednak nie przesądza w stopniu, w jakim za jego autorstwem przemawia sama architektura rezydencji, która wykazuje wiele zbieżności z projektowanymi przez Gamerskiego pałacami, jak Białystok, Nieborów czy warszawskie pałace Ossolińskich i Morsztyna. Najbardziej „tylmanowski” charakter ma sposób kształtowania alkierzy i wież, wielki, wyciągnięty w górę i wypełniony płaskorzeźbioną dekoracją fronton oraz nadokienne naczółki o przerwanych gzymsach, które przywołują pozostające w tylmanowskim kręgu podwarszawskie Obory.Po przejęciu pałacu przez syna Kazimierza Bielińskiego Franciszka, od 1732 roku marszałka wielkiego koronnego, pałac w Otwocku przeszedł modernizację, obejmującą m.in. wystrój wnętrz oraz niewielkie zmiany w zewnętrznej formie, jak nowe zwieńczenia wieżyczek i nowy portal główny, który pojawił się być może w wyniku usunięcia paradnych schodów prowadzących wprost na pianonobile. Przy pałacu stanęła wówczas oficyna połączona z alkierzem arkadową galeryjką. Autorem przekształceń z lat 1757–1763 był najprawdopodobniej architekt Jakub Fontana (1710–1773).W tym czasie zasadniczej przemianie uległo otoczenie pałacu. Na przeciwległej wyspie, od północy, powstało założenie gospodarcze obejmujące spichrz z oborą i stajnią, browarem i gorzelnią. Po drugiej stronie, na osi pałacu pojawił się francuski park z ogrodowymi wnętrzami: gabinetami i salami w boskietach oraz teatrem. Arkadyjska willa przeobraziła się w reprezentacyjny ośrodek dóbr, w barokową rezydencję entre cour et jardin. Zniknęły nimfy, syleny i fauny, Bachus i Pan. Pojawił się barokowy splendor. Wielka to szkoda, gdyż pałac w Otwocku w swym pierwotnym ideowym wyrazie pozostawał nade wszystko ostatnim wspaniałym brzmieniem epoki odrodzenia.

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Zdjęcie: Piotr Libicki


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki

logo dwory i pałace polski

Copyright © 2020 Dwory i Pałace Polski. Powered by Indico S.C.  & Joomla! CMS 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Znajdż nas na:

Instagram Facebook Facebook youtube

Kontakt

Indico S.C. , Przyjaźni9, 84-215 Gowino
NIP: 5882424318, REGON: 366309509

Kontakt z redakcją:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.