Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Zgliczynie-Glinkach

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Zgliczynie-Glinkach. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Zgrabny, centralizujący, willowo-palladiański dwór zapewne z początku XX wieku, parterowy, z wysokim, filarowo-arkadowym portykiem od frontu, zwieńczonym trójkątnym naczółkiem – i wystawkami dachowymi na osi pozostałych trzech elewacji. W elewacji południowej filarowy portyk otwarty prostokątnymi prześwitami. Ściany opięte boniowanymi lizenami. Dach niski czterospadowy.

W końcu XVIII wieku miejscowość należała do Mostowskich. W XX wieku w rękach Jaroszewskich, w tym w 1905 roku Jana Jaroszewskiego, w 1909 roku Mieczysława Jaroszewskiego, a w końcu lat dwudziestych Zygmunta Jaroszewskiego. Majątek liczył wówczas 354 hektary.

Dom niezamieszkany, w trakcie remontu. Resztki zdewastowanego parku. Obiekt niedostępny, widoczny z większej odległości. Własność prywatna.

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.

Korekta: Nina Herzberg-Zielezińska, na podstawie:

  • Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego. 1851, № 11
  • Dziennik Warszawski. 1865, nr 89 + dod.
  • Gazeta Codzienna. 1848, nr 221
  • Dziennik Powszechny. 1833, nr 110; 1836, nr 112

Zdjęcie: Piotr Libicki


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki