Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Zabużu

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Zabużu. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Dwór wzniesiony zapewne jako regularna parterowa budowla w drugiej połowie XIX wieku i następnie na początku XX stulecia powiększony o piętrowe, nakryte czterospadowym dachem skrzydło. Taras wsparty na dwóch fi larach w bocznej elewacji pochodzi z czasu rozbudowy i tworzy rodzaj podjazdowego portyku.

W XVIII wieku część starostwa mielnickiego, które w początkach XIX wieku stanowiło własność rządową. W 1873 roku władze carskie podarowały majątek jako majorat Michałowi Ludakowskiemu, po którym dziedziczył jego syn Włodzimierz. W późnych latach dwudziestych XX wieku właścicielem Zabuża był Kazimierz Zieleniewski, a majątek liczył 336 hektarów.

Dom i otoczenie w bardzo dobrym stanie. Resztki parku. Obiekt niedostępny, dobrze widoczny z większej odległości. Własność prywatna.

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Zdjęcie: Piotr Libicki


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki