Twój koszyk jest pusty

Reprinty litografii Napoleona Ordy

ilustracje oprawione w w passpartout

Oddajemy w Państwa ręce reprint niezwykłej, oryginalnej i wartościowej pod wieloma względami publikacji, którą jest „Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom zrysowany z natury przez Napoleona Ordę, przedstawiający miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce (r. 965), ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Piękne rezydencye, świadczące o przeszłości i cywilizacyi w tym kraju oraz miejsca urodzenia ludzi wsławionych orężem, piórem lub nauką". Za życia Napoleona Ordy, w ramach albumu, ukazało się osiem serii, zawierających 260 litografowanych rysunków i akwarel, spośród ponad tysiąca wykonanych przez autora. Rysunki na kamień litograficzny przeniósł Alojzy Misierowicz (Misyrowicz), zaś odbitki wykonane zostały w pracowni litograficznej Maksymiliana Fajansa. Artysta, zafascynowany dostojnością architektury, wagą miejsc historycznych, niepowtarzalną atmosferą dawnych pejzaży, z pasją tworzył wizualną dokumentację polskich zabytków architektonicznych, przemierzając ,, ... kraj rzemiennym dyszlem, bryczką, wozem, a często na własnych nogach, aby uchronić dla potomnych przed niszczycielskim działaniem czasu świat stanowiący ważną część dziedzictwa kulturowego Polaków ... ". Te cenne dokumenty z przeszłości, przedstawiające zamki, pałace magnackie, kościoły, wiejskie rezydencje i dwory, miejskie kamienice, ruiny twierdz i miejsca bitew są kroniką dziejów Rzeczypospolitej, cenną pamiątką dla współczesnych i przyszłych pokoleń
Żytomierz- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Żytomierz- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
ŻYTOMIERZ nad rzeką Teterow - Gubernia Wołyńska.Żytomierz założony przez Żytomira w IX wieku towarzysza Asholda i Dira, na...
Zwiahel - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Zwiahel - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
strong>ZWIAHEL Nowogrod Wołyński - Gubernia Wołyńska.Niegdyś własność W. X. Litewskich następnie w XV wieku Xiążąt Zwiahel...
Żwaniec- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Żwaniec- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
ŻWANIEC naprzeciw Chocimia nad Dniestrem - Gubernia Podolska.Jagiełło nadał Zwaniec r. 1431 Swyczkowi z Leczyna. Należał d...
Zinkow- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Zinkow- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
ZINKOW nad rzeką Uszką - Gubernia Podolska.Zamek założony 1458 p. Jędrzeja ze Sprawy Odrowąża Wojewody ruskiego. Zburzone ...
Wiszniowiec - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Wiszniowiec - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
WISZNIOWIEC nad Horyniem - Gubernia Wołyńska.Zamek obronny założony przez Dymitra Korybuta około 1395 r. Wiszniowiec należ...
Wilno Pałac Barbary Radziwiłłównej - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Wilno Pałac Barbary Radziwiłłównej - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
WILNO - Gubernia Wileńska.Ruiny pałacu Barbary Radziwiłłówny, żony Zygmunta Augusta Króla, zrysowany z natury przez archit...
Turów - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Turów - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
TURÓW nad Prypecią - Gubernia Mińska.Stolica Xsięstwa Turowskiego i Pińskiego. Miasto założone przez Trua za czasów najazd...
Szpikow- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Szpikow- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
SZPIKOW - Gubernia Podolska.Pałac zbudowany w przeszłym wieku. Ostatnim właścicielem był Leon Swiejkowski.Reprint litograf...
Sutkowce- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Sutkowce- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
SUTKOWCE - Gubernia Podolska.Własność niegdyś familji Jarmolińskich następnie Starosty Aleksandra Bałabana, siostrzeńca He...
Smotrycz - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Smotrycz - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
SMOTRYCZ przy ujściu Jaromirki do Smotrycza - Gubernia Podolska.Miasteczko znane w XII wieku WX Olgierd oddaje Podole syno...
Rużyn - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Rużyn - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
RUŻYN nad rzeką Rostawicą - Gubernia Kijowska.Miasteczko od imienia X X Rużyńskich potomków syna Gedymina. X Jan Roman Ruż...
Poczajów - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Poczajów - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
POCZAJÓW - Gubernia Wołyńska.Poczajów należał od r. 1602 do Jędrzeja Firleja Kasztelana Bełzkiego. Na miejscu starej Kapli...
Żytomierz- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Żytomierz- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
ŻYTOMIERZ nad rzeką Teterow - Gubernia Wołyńska.Żytomierz założony przez Żytomira w IX wieku towarzysza Asholda i Dira, na...
Zwiahel - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Zwiahel - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
strong>ZWIAHEL Nowogrod Wołyński - Gubernia Wołyńska.Niegdyś własność W. X. Litewskich następnie w XV wieku Xiążąt Zwiahel...
Żwaniec- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Żwaniec- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
ŻWANIEC naprzeciw Chocimia nad Dniestrem - Gubernia Podolska.Jagiełło nadał Zwaniec r. 1431 Swyczkowi z Leczyna. Należał d...
Zinkow- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Zinkow- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
ZINKOW nad rzeką Uszką - Gubernia Podolska.Zamek założony 1458 p. Jędrzeja ze Sprawy Odrowąża Wojewody ruskiego. Zburzone ...
Wiszniowiec - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Wiszniowiec - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
WISZNIOWIEC nad Horyniem - Gubernia Wołyńska.Zamek obronny założony przez Dymitra Korybuta około 1395 r. Wiszniowiec należ...
Wilno Pałac Barbary Radziwiłłównej - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Wilno Pałac Barbary Radziwiłłównej - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
WILNO - Gubernia Wileńska.Ruiny pałacu Barbary Radziwiłłówny, żony Zygmunta Augusta Króla, zrysowany z natury przez archit...
Turów - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Turów - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
TURÓW nad Prypecią - Gubernia Mińska.Stolica Xsięstwa Turowskiego i Pińskiego. Miasto założone przez Trua za czasów najazd...
Szpikow- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Szpikow- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
SZPIKOW - Gubernia Podolska.Pałac zbudowany w przeszłym wieku. Ostatnim właścicielem był Leon Swiejkowski.Reprint litograf...
Sutkowce- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Sutkowce- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
SUTKOWCE - Gubernia Podolska.Własność niegdyś familji Jarmolińskich następnie Starosty Aleksandra Bałabana, siostrzeńca He...
Smotrycz - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Smotrycz - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
SMOTRYCZ przy ujściu Jaromirki do Smotrycza - Gubernia Podolska.Miasteczko znane w XII wieku WX Olgierd oddaje Podole syno...
Rużyn - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Rużyn - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
RUŻYN nad rzeką Rostawicą - Gubernia Kijowska.Miasteczko od imienia X X Rużyńskich potomków syna Gedymina. X Jan Roman Ruż...
Poczajów - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Poczajów - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
POCZAJÓW - Gubernia Wołyńska.Poczajów należał od r. 1602 do Jędrzeja Firleja Kasztelana Bełzkiego. Na miejscu starej Kapli...