Twój koszyk jest pusty

Reprinty litografii Napoleona Ordy

ilustracje oprawione w w passpartout

Oddajemy w Państwa ręce reprint niezwykłej, oryginalnej i wartościowej pod wieloma względami publikacji, którą jest „Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom zrysowany z natury przez Napoleona Ordę, przedstawiający miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce (r. 965), ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Piękne rezydencye, świadczące o przeszłości i cywilizacyi w tym kraju oraz miejsca urodzenia ludzi wsławionych orężem, piórem lub nauką". Za życia Napoleona Ordy, w ramach albumu, ukazało się osiem serii, zawierających 260 litografowanych rysunków i akwarel, spośród ponad tysiąca wykonanych przez autora. Rysunki na kamień litograficzny przeniósł Alojzy Misierowicz (Misyrowicz), zaś odbitki wykonane zostały w pracowni litograficznej Maksymiliana Fajansa. Artysta, zafascynowany dostojnością architektury, wagą miejsc historycznych, niepowtarzalną atmosferą dawnych pejzaży, z pasją tworzył wizualną dokumentację polskich zabytków architektonicznych, przemierzając ,, ... kraj rzemiennym dyszlem, bryczką, wozem, a często na własnych nogach, aby uchronić dla potomnych przed niszczycielskim działaniem czasu świat stanowiący ważną część dziedzictwa kulturowego Polaków ... ". Te cenne dokumenty z przeszłości, przedstawiające zamki, pałace magnackie, kościoły, wiejskie rezydencje i dwory, miejskie kamienice, ruiny twierdz i miejsca bitew są kroniką dziejów Rzeczypospolitej, cenną pamiątką dla współczesnych i przyszłych pokoleń
Turów - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Turów - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
TURÓW nad Prypecią - Gubernia Mińska.Stolica Xsięstwa Turowskiego i Pińskiego. Miasto założone przez Trua za czasów najazd...
Wilno Pałac Barbary Radziwiłłównej - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Wilno Pałac Barbary Radziwiłłównej - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
WILNO - Gubernia Wileńska.Ruiny pałacu Barbary Radziwiłłówny, żony Zygmunta Augusta Króla, zrysowany z natury przez archit...
Jaszuny - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Jaszuny - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
JASZUNY - Gubernia Wileńska.Majętność należała do Michała Balińskiego literata, podanie mówi, że w r. 1440 tu się odbyło S...
Żytomierz- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Żytomierz- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
ŻYTOMIERZ nad rzeką Teterow - Gubernia Wołyńska.Żytomierz założony przez Żytomira w IX wieku towarzysza Asholda i Dira, na...
Poczajów - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Poczajów - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
POCZAJÓW - Gubernia Wołyńska.Poczajów należał od r. 1602 do Jędrzeja Firleja Kasztelana Bełzkiego. Na miejscu starej Kapli...
Dubno - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Dubno - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
DUBNO nad rzeką Jkwą - Gubernia Wołyńska.Własność Daniela Jhrowicza r. 1099. Jagiełło nadaje przywilejem r. 1386 Fiedorowi...
Dąbrowica - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Dąbrowica - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
DĄBROWICA nad Horyniem - Gubernia Wołyńska.Miasteczko, niegdyś rezydencja udzielnego Xiestwa w XII wieku. 1558r własnoć X ...
Zwiahel - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Zwiahel - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
strong>ZWIAHEL Nowogrod Wołyński - Gubernia Wołyńska.Niegdyś własność W. X. Litewskich następnie w XV wieku Xiążąt Zwiahel...
Wiszniowiec - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Wiszniowiec - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
WISZNIOWIEC nad Horyniem - Gubernia Wołyńska.Zamek obronny założony przez Dymitra Korybuta około 1395 r. Wiszniowiec należ...
Krzemieniec- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Krzemieniec- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
KRZEMIENIEC - Gubernia Wołyńska.Krzemieniec nadany Jerzemu Narymunduczowi przez Gedymina r 1320. Zamek na wysokiej górze z...
Bohaterka- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Bohaterka- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
BOHATERKA - Gubernia Kijowska.Reprint litografi z II serii z Albumu widoków historycznych Polski, wydany w latach 1873-188...
Lince- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Lince- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
LINCE nad rzeką Sob - Gubernia Kijowska.Własność niegdyś X.X. Sanguszków. Ostatnim właścicielem był Hrabia Konstanty Plate...
Turów - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Turów - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
TURÓW nad Prypecią - Gubernia Mińska.Stolica Xsięstwa Turowskiego i Pińskiego. Miasto założone przez Trua za czasów najazd...
Wilno Pałac Barbary Radziwiłłównej - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Wilno Pałac Barbary Radziwiłłównej - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
WILNO - Gubernia Wileńska.Ruiny pałacu Barbary Radziwiłłówny, żony Zygmunta Augusta Króla, zrysowany z natury przez archit...
Jaszuny - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Jaszuny - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
JASZUNY - Gubernia Wileńska.Majętność należała do Michała Balińskiego literata, podanie mówi, że w r. 1440 tu się odbyło S...
Żytomierz- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Żytomierz- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
ŻYTOMIERZ nad rzeką Teterow - Gubernia Wołyńska.Żytomierz założony przez Żytomira w IX wieku towarzysza Asholda i Dira, na...
Poczajów - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Poczajów - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
POCZAJÓW - Gubernia Wołyńska.Poczajów należał od r. 1602 do Jędrzeja Firleja Kasztelana Bełzkiego. Na miejscu starej Kapli...
Dubno - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Dubno - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
DUBNO nad rzeką Jkwą - Gubernia Wołyńska.Własność Daniela Jhrowicza r. 1099. Jagiełło nadaje przywilejem r. 1386 Fiedorowi...
Dąbrowica - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Dąbrowica - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
DĄBROWICA nad Horyniem - Gubernia Wołyńska.Miasteczko, niegdyś rezydencja udzielnego Xiestwa w XII wieku. 1558r własnoć X ...
Zwiahel - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Zwiahel - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
strong>ZWIAHEL Nowogrod Wołyński - Gubernia Wołyńska.Niegdyś własność W. X. Litewskich następnie w XV wieku Xiążąt Zwiahel...
Wiszniowiec - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Wiszniowiec - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
WISZNIOWIEC nad Horyniem - Gubernia Wołyńska.Zamek obronny założony przez Dymitra Korybuta około 1395 r. Wiszniowiec należ...
Krzemieniec- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Krzemieniec- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
KRZEMIENIEC - Gubernia Wołyńska.Krzemieniec nadany Jerzemu Narymunduczowi przez Gedymina r 1320. Zamek na wysokiej górze z...
Bohaterka- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Bohaterka- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
BOHATERKA - Gubernia Kijowska.Reprint litografi z II serii z Albumu widoków historycznych Polski, wydany w latach 1873-188...
Lince- Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Lince- Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
LINCE nad rzeką Sob - Gubernia Kijowska.Własność niegdyś X.X. Sanguszków. Ostatnim właścicielem był Hrabia Konstanty Plate...