Twój koszyk jest pusty

Podziel się:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Album widoków historycznych Polski - seria I

Autor: Napoleon Orda
ISBN: 978-83-923582-2
Format: 35 x 45 cm
Oprawa: teczka kartonowa
Rok wydania: 2006
Cena: 175,00

Wysyłka w ciagu 7 dni roboczych

Reprint litografii w kartonowych sztywnych tekach
Seria I - komplet dwóch tek - 50 reprintów

"Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom zrysowany z natury przez Napoleona Ordę, przestawiający miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce (r. 965), ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Piękne rezydencye, świadczące o przeszłości i cywilizacyi w tym kraju oraz miejsca urodzenia ludzi wsławionych orężem, piórem lub nauką".

Reprint oddaje wszelką specyfikę litografii z epoki. Zmieniona została jedynie technologia druku, w której kamienie litograficzne zostały zastąpione współczesną formą drukarską.

Zawartość serii I
1. Różana G. Grodzieńska
2. Grodno - Zamek G. Grodzieńska
3. Kołoża G. Grodzieńska
4. Hieronimów G. Grodzieńska
5. Mereczowszczyzna G. Grodzieńska
6. Swisłocz G. Grodzieńska
7. Bereza Kartuzka G. Grodzieńska
8. Mołodow G. Grodzieńska
9. Horodyszcze pod Pińskiem - Kościół XX Benedyktynów G. Mińska
10. Karolin pod Pińskiem G. Mińska
11. Leszcz G. Mińska
12. Duboj G. Mińska
13. Zasław G. Wołyńska
14. Ostróg - Zamek G. Wołyńska
15. Hubków G. Wołyńska
16. Sławuta G. Wołyńska
17. Korzec G. Wołyńska
18. Płoska G. Wołyńska
19. Klewań G. Wołyńska
20. Tajkury G. Wołyńska
21. Równe G. Wołyńska
22. Nowomalin G. Wołyńska
23. Międzyrzec Korecki G. Wołyńska
24. Antoniny G. Wołyńska
25. Ostróg - Pojezuickie mury G. Wołyńska
26. Horodyszcze - Kościół Karmelitów G. Wołyńska
27. Monasterzyszcze G. Kijowska
28. Białołówka G. Kijowska
29. Złota Brama G. Kijowska
30. Berdyczew G. Kijowska
31. Perypiatycha Mogiła G. Kijowska
32. Pohrebyszcze G. Kijowska
33. Białopole G. Kijowska
34. Motowidłówka G. Kijowska
35. Jagniatyn G. Kijowska
36. Aleksandrya G. Kijowska
37. Białocerkiew G. Kijowska
38. Spiczyńce G. Kijowska
39. Aleksandrówka G. Kijowska
40. Wołodarka G. Kijowska
41. Wydobycki Monaster G. Kijowska
42. Kijów - Kościół katolicki G. Kijowska
43. Kijów - Cerkiew Świętego Andrzeja G. Kijowska
44. Wierzchownia G. Kijowska
45. Krzywiec G. Kijowska
46. Pietniczany G. Podolska
47. Murachwa G. Podolska
48. Strzyżawka - nad Bohem G. Podolska
49. Strzyżawka - Kościół G. Podolska
50. Winnica G. Podolska


wybierz ulubioną grafikę i zamów oprawioną w passpartout

Zobacz także:

Album widoków historycznych Polski - seria VI

Album widoków historycznych Polski - seria VI

Cena: 120,00
Album widoków historycznych Polski - seria III

Album widoków historycznych Polski - seria III

Cena: 120,00
Album widoków historycznych Polski - seria VII

Album widoków historycznych Polski - seria VII

Cena: 120,00
Album widoków historycznych Polski - seria IV

Album widoków historycznych Polski - seria IV

Cena: 120,00

Poznaj autora

Napoleon Orda

rys. Aleksander Regulski

Napoleon Orda

Napoleon Mateusz Tadeusz Orda herbu własnego (ur. 11 lutego 1807 w Worocewiczach, zm. 26 kwietnia 1883 w Warszawie) – polski rysownik, malarz, pianista i kompozytor.

Napoleon Orda jest autorem ponad tysiąca akwarel i rysunków przedstawiających zabytkowe miejsca na ziemiach polskich, stworzonych w latach 1872–1880, które są często jedynym źródłem dokumentującym wygląd setek rezydencji i innych budowli.

Życiorys

Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej, syn Michała i Józefy z Butrymowiczów. Ojciec był marszałkiem powiatu kobryńskiego. Ochrzczony został 24 lutego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w pobliskim Janowie. Imię Napoleon otrzymał na cześć Napoleona Bonaparte.

Szkołę ukończył w Świsłoczy. Od 1823 studiował matematykę na Uniwersytecie Wileńskim. Studiów nie ukończył z powodu aresztowania za działalność w nielegalnej organizacji studenckiej. Przez ponad rok był więziony. Za udział w powstaniu listopadowym został odznaczony Złotem Krzyżem Virtuti Militari (za bitwę pod Kockiem) i awansowany do stopnia kapitana.

W 1833 zmuszony do emigracji, zamieszkał w Paryżu, gdzie dotarł pieszo po upadku powstania. Na emigracji zaprzyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem. U niego oraz u Franciszka Liszta pobierał nauki gry na fortepianie i kompozycji. Komponował później, pozostając pod wyraźnym wpływem mistrza, dość konwencjonalne polonezy, mazurki, walce i nokturny. W 1833 rozpoczął również naukę rysunku u pejzażysty Pierre’a Girarda. Odbywał liczne podróże, podczas których malował i rysował weduty (pejzaże architektoniczne) miast i innych obiektów architektonicznych Francji, Anglii, Szkocji, Belgii, Holandii, Nadrenii, Hiszpanii, Portugalii i północnej Afryki.

Ożenił się z Francuzką Ireną Bougle. W Paryżu prowadził Dom Komisowy (Maison de Commission). Od 1847 był dyrektorem paryskiej Opery Włoskiej do czasu jej zamknięcia w okresie rewolucji lutowej (1848). Brał aktywny udział w życiu Wielkiej Emigracji. Od 1839 był członkiem Towarzystwa Historyczno-Literackiego, a od 1848 również Komitetu Emigracji Polskiej.

Gdy w 1856 car Aleksander II ogłosił amnestię dla powstańców, Orda wrócił do rodzinnych Worocewicz. W 1862 zamieszkał w Wierzchowni na Ukrainie jako guwerner w domu generała Adama Rzewuskiego. W 1860 utrwalił na papierze rodzinne Worocewicze i od tej pory jego pasją stało się rysowanie polskich Kresów.

Twórczość

W 1872 roku zaczął realizować dzieło swego życia. Podczas corocznych, odbywanych w lecie podróży, systematycznie utrwalał zabytkowe miejsca. W latach 1872–1874 Wołynia, Podola i Ukrainy. W latach 1875–1877 Litwy, Żmudzi, Inflant i Rusi Białej. W latach 1878–1879 rysował zabytki Galicji, Poznańskiego, Prus Królewskich. W 1880 roku sportretował tereny Królestwa Polskiego. Orda sygnował i opisywał swoje prace na rysunkach.

Siedemdziesięcioletni artysta, ogarnięty pasją stworzenia wizualnej dokumentacji polskich zabytków architektonicznych, przemierzał kraj rzemiennym dyszlem, bryczką, wozem, a często na własnych nogach, aby uchronić dla potomnych przed niszczycielskim działaniem czasu świat stanowiący ważną część dziedzictwa kulturowego Polaków. Twórczość jego nie jest pozbawiona pewnych niedostatków warsztatowych, szczególnie dotyczących perspektywy wykreślnej, co w przypadku malowania architektury jest nieraz zauważalne. Wykształcił jednak swój rozpoznawalny styl, oddający charakter polskich krajobrazów. Nie pozostał po nim żaden diariusz podróży, wiadomo jedynie, że przemierzał w latach 1860–1877 gubernię grodzieńską, 1862-1876 wołyńską, 1864-1876 mińską, 1870-1874 kijowską, 1871-1873 podolską, 1875-1876 kowieńską i witebską, 1875-1877 wileńską, 1877 mohylewską i w latach 1878–1880 przebywał w Wielkopolsce, Galicji i Królestwie Polskim.

Za jego życia ukazało się osiem serii rysunków i akwarel w ramach albumu zatytułowanego Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom. Zawierały one 260 litografowanych rysunków i akwarel spośród ponad tysiąca wykonanych przez autora. Rysunki na kamień litograficzny przeniósł Alojzy Misierowicz (Misyrowicz), zaś odbitki wykonane zostały w pracowni litograficznej Maksymiliana Fajansa.

Ciężko chory zmarł 26 kwietnia 1883 w Warszawie. Napoleon Orda został pochowany w Janowie koło Kobrynia. W tamtejszym kościele znajduje się krzyż wykonany własnoręcznie przez Ordę, odnaleziony w 1995 w podziemiach katedry pińskiej. Cmentarz w Janowie został doszczętnie zniszczony po 1980 przy budowie szkoły. Miejsce pochówku upamiętnia jedynie stara morwa, górna połowa płyty nagrobnej znajduje się w Muzeum Polesia w Pińsku. W 1997 na rynku w Janowie został odsłonięty pomnik Ordy autorstwa Igora Gołubiewa przedstawiający artystę na pniu drzewa ze szkicownikiem, na rozstaju dróg do Worocewicz stanął zaś kamień z płaskorzeźbioną lirą i paletą.

Duża część jego prac przechowywana jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie.

(źródło - Wikipedia)