📖 Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie I księgarnia DIPP

Twój koszyk jest pusty

Podziel się:
  • Home
  • Nasza księgarnia
  • Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych
  • Nowość!

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna
 

Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych

Andrzej Przegaliński
ISBN: 978-83-63527-91-4
Rodzaj oprawy:miękka
Ilość stron:431
Data wydania:2016
Cena: 63,00

Wysyłka w ciagu 7 dni roboczych

Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych (Dzieje dóbr Snopków w XIX i w I połowie XX wieku) autorstwa Andrzeja Przegalińskiego można nazwać monografią majątku w Snopkowie. W sposób dokładny i rzetelny przedstawia historię dworu w Snopkowie według właścicieli, którzy owym majątkiem zarządzali w określonych latach.

Opis od wydawcy, napisał dr hab. Tadeusz Epsztein, prof. IH PAN w Warszawie:

Treść rozprawy pokazuje, że autora interesują różne problemy związane z opisywaną własnością. Bardzo szczegółowo bada sytuację gospodarczą Snopkowa, zajmuje się losami jego właścicieli, próbuje pokazać wpływy ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej Królewstwa Polskiego na rozwój ekonomiczny majątku [...].
Trzeba się zgodzić z autorem, że mimo ogromnego postępu w badaniach nad ziemiaństwem, daleko nam jeszcze do wyczerpania tematu [...]. Oczywiście nadal jest dużo miejsca na badania szczegółowe. Analiza rozwoju poszczególnych dóbr jest rzeczą bardzo potrzebną, stąd temat wybrany przez Andrzeja Przegalińskiego zasługuje na uwagę.

Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski, UMCS w Lublinie:

W biografistyce historycznej znanym gatunkiem pisarskim są tzw. biografie pretekstowe, których autorzy przez pryzmat życorysu bohatera ukazują obraz epoki, w której działał. Analogię tę można odnieść do książki dra Przegalińskiego. Jej głównym nurtem i zasadniczym celem było ukazanie nie tylko dziejów konkretnych dóbr, w tym przypadku snopkowskich, lecz przede wszystkim problemów i różnorodnego spektrum spraw występujących w obrębie wielkiej własności ziemskiej w przełowoym dlań momencie, tj. w okresie przed i po reformie uwłaszczeniowej 1864 r. [...] Materiałowa podstawa pracy jest imponująca, świadczy o ogromie i wszechstronności przeprowadzonej przez autora kwerendy [...]
Największy wpływ na rozważania autora wywarła francuska szkoła hisroyczna Annales, uznana za klasyczną, a zwłaszcza twórcozść Ferdynanda Braudela i teoria długiego trwania. Szkoła ta, łącząc badania historyczne z dokonaniami w dziedzinie ekonomii, socjologii i psychologii społecznej, nadała im komplementarny charakter. Tego właśnie rodzaju podejście badawcze demonstruje w swoich dociekaniach autor, przejawiający godną uznania orientację i kompetencje zarówno wtedy, kiedy przedstawia procesy ekonomiczne i charakteryzuje gospodarkę rolną, hodowlę, a także archotekturę ziemiańskich rezydencji, rozplanowanie otaczających je ogrodów i parków, w tej epoce nawiązujących do wzorów angielskich, jak również gdy opisuje życie codzienne i kulturę ziemiańską [...]
Książka jest napisana świetnym stylem. Narracja autora żywa i potoczysta może zjednać książce wielu czytelników, choć nie jest niekiedy pozbawiona emocjonalnych i osobistych akcentów. Autor recenzji zdaje sobie jednak sprawę, iż dla coraz bardziej dzisiaj powszechnego pisarstwa postnowoczesnego otwartość i wyrazistość poglądów autora jest zaletą dzieła.
O dużej wartości poznawczej książki dra Przegalińskiego przesądza jej źródłowy i naukowy charakter. Jest nowatorska pod względem metodologicznym, rzuca wiele nowego światła na dzieje ziemiaństwa lubelskiego w XIX i XX w. 

Zobacz także:

Przewodnik po zamkach i pałacach województwa dolnośląskiego

Przewodnik po zamkach i pałacach województwa dolnośląskiego

Cena: 45,00
Strzelęcino i Kisewo w powiecie lęborskim

Strzelęcino i Kisewo w powiecie lęborskim

Cena: 22,50
Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego

Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego

Cena: 59,00
Zamki i pałace województwa dolnośląskiego

Zamki i pałace województwa dolnośląskiego

Cena: 45,00