• Pałac w Podwilczu

  Pałac w Podwilczu

  Województwo zachodniopomorskie

  Obecny kształ pałacu pochodzi z 1895 roku. Świadczy o tym chorągiewka znajdująca się na maszcie wieży. W 1945 roku budynek został przejęty przez wojsko. Później, od 1954 roku, pełnił funkcję domu dziecka. W latach 1954-57 w pałacu przeprowadzono remon adaptacyjny na potrzeby domu dziecka, tym samym całkowicie zostało usunięte wyposażenie i dekoracje wnętrz.

 • Pałac w Postominie

  Pałac w Postominie

  Województwo zachodniopomorskie

  Tak jak pozostałe ziemie Postomino także należało do księstwa sławieńskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z dokumentu z 23 marca 1301 roku, gdy książę Sambor Rugijski nadał księciu Mateuszowi jako lenno kilka wsi ziemi sławieńskiej. W latach 1296-1313 w dokumentach pomorskich wzmiankowany był niejaki Wulfold, który posiadał następujące wsie: Kröslin, Freest i inne w okolicy Wołogoszczy.

Dwory i Pałace Pomorza Zachodniego

Obiekty rezydencjalne w województwie zachodniopomorskim

Zespoły rezydencjonalno-parkowo-folwarczne stanowią charakterystyczną kategorię zabytków województwa zachodniopomorskiego. Zlokalizowane są głównie w środkowej i południowo-wschodniej części województwa. Dominują obiekty XIX-wieczne, ale wiele z nich kryje w sobie starsze budowle. Wśród rezydencji występują obiekty z różnych okresów i stylów, od gotyckich (skrzydło w Pęzinie), przez renesansowe (np. Tuczno), po barokowe (np. Siemczyno) i klasycystyczne (np. Przelewice); najmłodsze mają formy neostylowe (np. Otok). Wśród założeń parkowych dominują kompozycje krajobrazowe i romantyczne, ze starodrzewem rodzimym lub egzotycznym (np. Przelewice). Do rejestru zabytków wpisanych jest ok. 170 budynków folwarcznych, głównie inwentarskie i magazynowe.

Czytaj więcej

Pod względem liczebności, rodzaje zabytków to, m.in. rezydencje (269). Widoczna jest znaczna dysproporcja między liczbą wpisanych do rejestru zabytków założeń parkowych (podworskich) a liczbą zabytkowych rezydencji. Wynika to ze znacznego ubytku obiektów podworskich, utraty wartości zabytkowych w wyniku zniszczeń i przekształceń oraz z przyjętej w latach 70. XX w. metodologii ochrony konserwatorskiej, koncentrującej uwagę na ochronie założeń parkowych.

Najwięcej obiektów zagrożonych stwierdzono w środkowo-południowej części województwa, a najmniej w miastach na prawach powiatu z zabudową mieszkalną (Koszalin i Szczecin). Większość zabytków zagrożonych stanowią zespoły rezydencjonalno-parkowo-folwarczne, które są charakterystycznym elementem zachodniopomorskiego krajobrazu kulturowego. Użytkowane w dużej części przez Państwowe Gospodarstwa Rolne, od lat 90. XX w. pozostające w zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych), dziś w dużej części nieużytkowane, nieremontowane, należące do Skarbu Państwa lub będące własnością osób fizycznych i przedsiębiorstw zajmujących się zasadniczo produkcją rolną – niszczeją w szybkim tempie.

Spośród 256 obiektów rezydencjonalnych tylko 160 jest w stanie niezagrożonym i aż 83 są zagrożone.

Wśród zagrożonych rezydencji największy odsetek stwierdzono w powiatach łobeskim (11; 52,38% zasobu) i choszczeńskim (10; 66,67%). W 2 powiatach występuje znaczny odsetek obiektów zagrożonych wśród zabudowy folwarcznej: białogardzki (9 budynków; 90% całości) i choszczeński (7; 87,50%). Liczne przykłady zagrożonych obiektów rezydencjonalno-folwarcznych stwierdzono w centralnej części województwa, co wynika zarówno ze znacznego nasycenia tej części regionu historycznymi zespołami pofolwarcznymi oraz współczesnymi (trudnymi) przekształceniami własnościowymi i funkcjonalnymi.

Fragmenty tekstu pochodzą z Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie zachodniopomorskim. Zabytki wpisane do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C), wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Jakub Wrzosek, Warszawa 2017.


Literatura z regionu

Dwór - polska tożsamość
 
 

Dwór - polska tożsamość

ISBN: 978-83-7506-921-1
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 59,00
Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej
 
 • Rabat 20%

Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej

ISBN: 978-83-213-4730-1
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 109,00 87,20
Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce
 • Super książka!

Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce

ISBN: 978-83-213-5023-3
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 110,00
W ziemiańskim dworze
 
 

W ziemiańskim dworze

ISBN: 978-83-01-21453-1
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 59,00
Dwór Polski. Literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku
 
 

Dwór Polski. Literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku

ISBN: 978-83-01-20767-0
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 59,00
Budownictwo. Materiały budowlane Tom I
 
 

Budownictwo. Materiały budowlane Tom I

ISBN: 978-83-8244-038-6
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 29,00
 
Polscy ziemianie Szkice o losach i dziedzictwie
 
 

Polscy ziemianie Szkice o losach i dziedzictwie

ISBN: 978-83-8229-055-4
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 45,00
Przedwojenne dwory. Najpiękniejsze fotografie
 
 

Przedwojenne dwory. Najpiękniejsze fotografie

ISBN: 978-83-7243-978-9
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 35,00
Zamki, dwory i pałace / Polska nieznana
 
 

Zamki, dwory i pałace / Polska nieznana

ISBN: 978-83-8103-855-3
Ocena:

Ocena użytkowników: 5 / 5

AktywnaAktywnaAktywnaAktywnaAktywna

Cena: 99,90
KULICE | KÜLZ. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim
 
 

KULICE | KÜLZ. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

ISBN: 978-83-935718-0-2
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 28,00
MACIEJEWO | MATZDORF. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim
 
 

MACIEJEWO | MATZDORF. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

ISBN: 978-83-935718-5-7
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 28,00
MOSTY | SPECK. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim
 
 

MOSTY | SPECK. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

ISBN: 978-83-935718-8-8
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 28,00
STAROGARD | STARGORDT. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim
 
 

STAROGARD | STARGORDT. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

ISBN: 978-83-935718-1-9
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 28,00
RYBOKARTY | RIBBEKARDT. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim
 
 

RYBOKARTY | RIBBEKARDT. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

ISBN: 978-83-935718-2-6
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 28,00
PŁOTY | PLATHE. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim
 
 

PŁOTY | PLATHE. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

ISBN: 978-3-945880-88-3
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 28,00
PRZELEWICE | PRILLWITZ. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim
 
 

PRZELEWICE | PRILLWITZ. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

ISBN: 978-83-935718-4-0
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 28,00
PĘZINO | PANSIN. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim
 
 

PĘZINO | PANSIN. Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim

ISBN: 978-83-935718-3-3
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 28,00
Dwory, zamki i pałace Polski
 • Nowość!

Dwory, zamki i pałace Polski

ISBN: 978-83-8172-940-6
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 100,00
Śmierć, bale i skandale. Arystokraci, kolekcjonerzy, skandaliści
 • Nowość!

Śmierć, bale i skandale. Arystokraci, kolekcjonerzy, skandaliści

ISBN: 978-83-213-5225-1
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 79,00
Polscy ziemianie w obronie ojczyzny podczas wojny z bolszewikami 1919-1921
 • Nowość!

Polscy ziemianie w obronie ojczyzny podczas wojny z bolszewikami 1919-1921

ISBN: 978-83-8229-514-6
Ocena:

NieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywnaNieaktywna

Cena: 49,00

Najnowsze wpisy z województwa zachodniopomorskiego

Zapoznaj się z najnowszymi wpisami o dworach i pałacach z naszej Bazy DIPP.

Pałac Radacz
Pałac Juchowo
Pałac Dobrowo
Pałac Pieńkowo

Redaktorzy DIPP zachodniopomroskiego

Nina Herzberg-Zielezińska

Myślę, że mogłabym siebie określić jako pasjonatkę i obrończynię zabytków. Jestem poszukiwaczką interesujących miejsc oraz historii. W realizowaniu wytyczonych sobie celów czy projektów jestem ambitna i uparta. Krótko mówiąc nie daje łatwo za wygraną. Od życia oczekuję samych pozytywnych wrażeń. Choć kocham swoje rodzinne miasto – Wejherowo – to uwielbiam podróżować, nie tylko za granicę ale również po Polsce. 

Moja przygoda z obiektami rezydencjalnymi rozpoczęła się od wycieczki do pałacu w Karżniczce i pomysłu na pracę magisterską. "Historyczne rezydencje powiatu wejherowskiego - krajobraz kulturowy i narracje"  dały początek mojej nowej pasji. To wtedy rozpoczęłam poszukiwania dworów i pałaców i odkryłam, że jest ich naprawdę dużo. Obecnie pracuję nad skatalogowaniem wszystkich obiektów rezydencjalnych w całej Polsce.