Twój koszyk jest pusty

Reprinty litografii Napoleona Ordy

ilustracje oprawione w w passpartout

Oddajemy w Państwa ręce reprint niezwykłej, oryginalnej i wartościowej pod wieloma względami publikacji, którą jest „Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom zrysowany z natury przez Napoleona Ordę, przedstawiający miejsca historyczne od początku chrześcijaństwa w Polsce (r. 965), ruiny zamków obronnych z czasów wojen tureckich, tatarskich, krzyżackich, kozackich i szwedzkich. Piękne rezydencye, świadczące o przeszłości i cywilizacyi w tym kraju oraz miejsca urodzenia ludzi wsławionych orężem, piórem lub nauką". Za życia Napoleona Ordy, w ramach albumu, ukazało się osiem serii, zawierających 260 litografowanych rysunków i akwarel, spośród ponad tysiąca wykonanych przez autora. Rysunki na kamień litograficzny przeniósł Alojzy Misierowicz (Misyrowicz), zaś odbitki wykonane zostały w pracowni litograficznej Maksymiliana Fajansa. Artysta, zafascynowany dostojnością architektury, wagą miejsc historycznych, niepowtarzalną atmosferą dawnych pejzaży, z pasją tworzył wizualną dokumentację polskich zabytków architektonicznych, przemierzając ,, ... kraj rzemiennym dyszlem, bryczką, wozem, a często na własnych nogach, aby uchronić dla potomnych przed niszczycielskim działaniem czasu świat stanowiący ważną część dziedzictwa kulturowego Polaków ... ". Te cenne dokumenty z przeszłości, przedstawiające zamki, pałace magnackie, kościoły, wiejskie rezydencje i dwory, miejskie kamienice, ruiny twierdz i miejsca bitew są kroniką dziejów Rzeczypospolitej, cenną pamiątką dla współczesnych i przyszłych pokoleń
Krewo - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Krewo - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
KREWO - Gubernia Wileńska.Ruiny znakomitego zamku. - Tu jako w swem dziedzictwie W.X. Olgerd przebywał przed wstąpieniem n...
Lida - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Lida - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
LIDA nad rzeką Lidzieją - Gubernia Wileńska.Miasteczko bardzo dawne. Ruiny zamku zbudowanego przez W.X.L. Gedymina w r. 13...
Liszków - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Liszków - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
LISZKÓW - Gubernia SuwalskaNiedaleko Druskienik na lewym brzegu Niemna prawdopodobnie dawna twierdza Litewska Nauenpillis....
Łohojsk - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Łohojsk - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
ŁOHOJSK - Gubernia Mińska.Miasteczko znane od r. 1128. - W 1505 Tatarzy zniszczyli tutejszy zamek i synów Symona Ks. Czart...
Miedniki - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Miedniki - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
MIEDNIKI - Gubernia Wileńska.Niegdyś letnia rezydencya W.X.L. Olgerda. - Ruiny zamku o cztery mile od Wilna. - W r. 1385 z...
Mir - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Mir - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
MIR - Gubernia Mińska.Ruiny wspaniałego zamku zbudowanego przez Jerzego Illinicza w końcu XV wieku. Syn tegoż schodząc bez...
Nieśwież - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Nieśwież - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
NIEŚWIEŻ - Gubernia Mińska.Miasto znane od 1224 r. Około 1430 należało do Fedka z książąt litewskich następnie własność Ki...
Nowogródek - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Nowogródek - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
NOWOGRÓDEK - Gubernia Mińska.Miasto i zamczysko wielce historyczne. - Po sławnym napadzie Tatarów r. 1241 - Erdziwiłł W. X...
Ołyka - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Ołyka - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
OŁYKA - Gubernia Wołyńska.Własność niegdyś Kiszków. Ołyka przeszła później do Radziwiłłów. Mikołaj Czarny otrzymał tytuł K...
Oświej - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Oświej - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
OŚWIEJ - Gubernia Witebska.Oświej należał do Wojewody Mścisławskiego Józefa Hrabiego Hylzena, po którym w r.1781 posiadłoś...
Peczara - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Peczara - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
PECZARA nad rzeką BOHEM - Gubernia Podolska.Za panowania Turcyi nad Podolem sułtan oddał niezaludnioną okolicę r. 1682 hos...
Raudań - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Raudań - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
RAUDAŃ - Gubernia Kowieńska.Starożytny zamek z cegły nietynkowanej dla tego zwany po Litewsku Raudonas (czerwony). Zbudowa...
Krewo - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Krewo - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
KREWO - Gubernia Wileńska.Ruiny znakomitego zamku. - Tu jako w swem dziedzictwie W.X. Olgerd przebywał przed wstąpieniem n...
Lida - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Lida - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
LIDA nad rzeką Lidzieją - Gubernia Wileńska.Miasteczko bardzo dawne. Ruiny zamku zbudowanego przez W.X.L. Gedymina w r. 13...
Liszków - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Liszków - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
LISZKÓW - Gubernia SuwalskaNiedaleko Druskienik na lewym brzegu Niemna prawdopodobnie dawna twierdza Litewska Nauenpillis....
Łohojsk - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Łohojsk - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
ŁOHOJSK - Gubernia Mińska.Miasteczko znane od r. 1128. - W 1505 Tatarzy zniszczyli tutejszy zamek i synów Symona Ks. Czart...
Miedniki - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Miedniki - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
MIEDNIKI - Gubernia Wileńska.Niegdyś letnia rezydencya W.X.L. Olgerda. - Ruiny zamku o cztery mile od Wilna. - W r. 1385 z...
Mir - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Mir - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
MIR - Gubernia Mińska.Ruiny wspaniałego zamku zbudowanego przez Jerzego Illinicza w końcu XV wieku. Syn tegoż schodząc bez...
Nieśwież - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Nieśwież - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
NIEŚWIEŻ - Gubernia Mińska.Miasto znane od 1224 r. Około 1430 należało do Fedka z książąt litewskich następnie własność Ki...
Nowogródek - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Nowogródek - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
NOWOGRÓDEK - Gubernia Mińska.Miasto i zamczysko wielce historyczne. - Po sławnym napadzie Tatarów r. 1241 - Erdziwiłł W. X...
Ołyka - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Ołyka - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
OŁYKA - Gubernia Wołyńska.Własność niegdyś Kiszków. Ołyka przeszła później do Radziwiłłów. Mikołaj Czarny otrzymał tytuł K...
Oświej - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Oświej - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
OŚWIEJ - Gubernia Witebska.Oświej należał do Wojewody Mścisławskiego Józefa Hrabiego Hylzena, po którym w r.1781 posiadłoś...
Peczara - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Peczara - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
PECZARA nad rzeką BOHEM - Gubernia Podolska.Za panowania Turcyi nad Podolem sułtan oddał niezaludnioną okolicę r. 1682 hos...
Raudań - Napoleon Orda- reprint w passpartout
 
 

Raudań - Napoleon Orda- reprint w passpartout

Cena: 25,00
RAUDAŃ - Gubernia Kowieńska.Starożytny zamek z cegły nietynkowanej dla tego zwany po Litewsku Raudonas (czerwony). Zbudowa...