♕DIPP: Poznaj Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie
Podziel się:
 • Home
 • Blog
 • Poznaj Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

Odkryj Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które powstało w 2005 roku, dzięki działalności braci Andziaków, właścicieli pałacu w Siemczynie.


Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza

Działalność Stowarzyszenia

W 2005 roku bracia Andziakowie, właściciele Pałacu w Siemczynie, powołali do życia Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. Nazwa stowarzyszenia wywodzi się od dawnej nazwy wsi – Heinrichsdorf, a ta pochodzi od imienia rycerza - Heinricha, który tę wieś założył.

Głównym celem działalności Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie jest:

 • rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem

 • konserwacja obiektów zabytkowych i pielęgnacja otaczających je zabytkowych parków i ogrodów oraz opieka nad nimi

 • aktywowanie społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży, do działań na rzecz opieki nad zabytkami i pomnikami przyrody oraz ochrony środowiska

 • promowanie polskiej kultury i historii na świecie, działalność edukacyjna i dydaktyczna w zakresie polskiej, europejskiej i światowej kultury, sztuki i tradycji

 • działania na rzecz aktywizacji kulturowej i umocnienia tożsamości regionalnej mieszkańców regionu

 • reaktywowanie i promowanie rzemiosł ginących

 • kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu

 • inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu

 • integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego

 • promowanie różnych form wypoczynku, w tym rekreacji i sportu

 • działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa

W celu ratowania pałacu przed dalszym niszczeniem i zabezpieczeniem go, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie podjęło następujące kroki:

 • wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej ogólnobudowlanej pałacu w Siemczynie

 • remont stawów będących częścią zabytkowego parku pałacowego w Siemczynie

 • wykonanie projektu budowlanego branży architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z projektem zagospodarowania terenu dla zabytkowego pałacu barokowego w Siemczynie - skrzydło południowe (1796 r.) Pałacu barokowego (1726 r.): remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz ryzalitu południowego

 • zabezpieczenie substancji zabytku poprzez wykonanie opaski drenażowej i remont kanalizacji deszczowej pałacu

 • przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym ( Muzeum Baroku oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych)

Oprócz tego, HSS upowszechniania historię i kulturę regionu poprzez wydawanie cyklicznych „Zeszytów Siemczyńsko – Henrykowskich”.

W Siemczynie, z inicjatywy Henrykowskiego Stowarzyszenia, powstał Henrykowski Szlak. Początkiem szlaku jest barokowy pałac, od którego wędruje się przez miejscowość Siemczyno, według mapy i oznaczeń tablic na historycznych budynkach.

W obiekcie Pałac Siemczyno organizowane jest wiele cyklicznych konferencji naukowych oraz raz w miesiącu odbywają się Henrykowskie Spotkania Kulturalne, w trakcie których lokalni artyści, rzemieślnicy i twórcy prezentują swoje prace i talenty. Wstęp na spotkania jest bezpłatny.

Przy pałacu w Siemczynie działa również Zespół Tańców Historycznych „Pałac Siemczyno”, w którym młodzież szkolna promuje tańce i stroje barokowe na różnego typu imprezach i spotkaniach.

Źródła wiedzy i zdjęć:

Opracowanie tekstu: Dominika Dołbniak, Pałac Siemczyno

 


Ostatnie artykuły

Hannibal Smoke: Dolny Śląsk bez tajemnic

| Patrycja Grygoruk | Blog
HANNIBAL SMOKE: DOLNY ŚLĄSK BEZ TAJEMNIC Hannibal Smoke jest pisarzem, dziennikarzem i fotoreporterem. Autorem powieści kryminalnych i bestsellerowych albumów historycznych o Dolnym Śląsku. Jak sa...

Maciej Mischok: ratuje mauzoleum rodziny Schaffgotschów

| Nina Herzberg-Zielezińska | Blog
Mauzoleum rodziny Schaffgotschów Każdy pasjonata obiektów rezydencjalnych na pewno słyszał o perle opolszyzny, czyli pałacu w Kopicach, a raczej o jego ruinach. Dziś chcielibyśmy Państwu ...

Joanna Lamparska opowiada o obiektach rezydencjalnych Dolnego Śląska

| Nina Herzberg-Zielezińska | Blog
Wywiad z Joanną Lamparską Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Joanną Lamparską, dziennikarą, podróżniczką i autorką wielu książek o obiektach rezydencjalnych i historii Dolnego Śląska.  ...

Poznaj Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

| Nina Herzberg-Zielezińska | Blog
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie Odkryj Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które powstało w 2005 roku, dzięki działalności braci Andziaków, właścicieli pałacu w Siemczynie. ...