♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Dworek Unieszynko
Majątek Unieszynko był podzielony na cztery części (A, B, C i D). Do jego właścicieli należały rodziny: Grubbe (Grubbowie), Plochen, Plochnitz (Płochniccy) oraz Bialk (Białkowie).
Dwór Strzeszewo
Strzeszewo (niem. Stresow) w 1437 roku nadał książę pomorski Bogusław Wawrzyńcowi Krockow. Z kolei w 1507 roku książę Bogusław X zapisał wieś braciom Janowi i Jerzemu Krockow.
Dworek Brzyno
Wśród wczesnośredniowiecznych grodów ważnym ośrodkiem był ten w Sobieńczycach. Stanowił on miejsce lokalnej władzy do powstania ok. połowy XII wieku pomorskiej dynastii książęcej.
Dworek Sarbsk
Majątek zostaje wymieniony już w dokumencie z 1402 roku. Najstarszą znaną rodziną właścicieli był ród von Sarbski. Od ich nazwiska pochodzi nazwa wsi. Majątek był w posiadaniu rodziny do 1800 roku.
Dwór Mosty
W 1210 roku Mosty zapisała księżniczka Świnisława klasztorowi panien w Żukowie. Te z kolei ustąpiły majątek cystersom w Oliwie w 1316 roku. Inne źródła podają, że wieś odebrali cystersi do Świętopełka już w 1224 roku.
Dworek Roszczyce
Pierwsza wzmianka o majątku pochodzi z 1348 roku. Wtedy Gdański kontur zakonu krzyżackiego Gerhard von Steegen nadał Bartoszowi Rosiczowi (Bartus de Rossiz lub Rossytz, Rosicki) dobra rycerskie w tym: Roszczyce.
Dwór Puck
Puck (niem. Putzig) niegdyś występowało w dokumentach również pod nazwami: Putze i Pisecz (1277), Puczse i Putsk (1288) oraz Pucz (1289). Puck jest starą osadą słowiańską.
Willa Poraj
Willę w Poraju wybudowano w XIX wieku (dokładnie w 1895 roku). Mieściła się w niej wtedy Stacja Badawcza upraw na bagnach wysokich. W 1903 zorganizowano w Poraju na torfowiskach zakład doświadczalny.
Pałac Wicko
W połowie XVI wieku majątek Wicko należało do rodu Jork. Następnie w XVII wieku był w posiadaniu rodziny Sirockich oraz Krockow. W XVIII wieku przejęła go rodzina Wussow.
Dwór Żelazkowo
Żelazkowo było niegdyś folwarkiem należącym do majątku rycerskiego Redkowice. Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego Dietrich von Altenburg przekazał owe ziemie w lenno Janowi de Pirch.
Pałac Ulinia
W roku 1437 Ulinię wymienia się jako wioskę gospodarską. Po około 200 latach należała od do rodu von Krokow z linii Osieki. W 1804 roku majątek nabył podkomorzy Franz von Somnitz. Później właściciele często się zmieniali.
Dwór Małoszyce
Pierwsze wzmianki o majątku odnaleźć można już w 1310 roku. Do 1500 roku wieś należała do rodziny von Mallschütz. W latach 1501-1673 przeszła w ręce miasta Lęborka i figurowała jako majątek miejski.