♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Pałac Zdrzewno
O pałacu w Zdrzewnie pierwszy raz usłyszano już w roku 1400. Między XV a XVIII wiekiem należał on do rodziny von Goddentow oraz von Weiher. Składał się on z dwóch części - A i B.
Dwór Borkówko
Pierwszymi właścicielami majątku w Borkówku był ród von Jatzkow, w latach 1575-1601. Był to jeden z ich 11 majątków otrzymanych z tytułu lenna. Do 1756 roku część Borkówka należała do kompleksu roszczyckiego.
Pałac Charbrowo
Pierwsza wzmianka o majątku Charbrowo pochodzi z 1286 roku. Wtedy to książę pomorski Miściwój II przekazał biskupom kujawskim ziemie – m.in. dobra w Charbrowie. W roku 1564 biskup Wolski z Kujaw sprzedał majątek.
Pałac Bukowina
Miasto przypuszczalnie zostało założone przez zakon norbertański z klasztoru w Żukowie obok Gdańska. W kościele ewangelickim znajdują się płyty nagrobne byłych właścicieli posiadłości – rodziny von Weiher.
Pałac Ciekocinko
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 24 czerwca 1362 r. z dokumentu, w którym gdański komtur zakonu krzyżackiego Gieselbrecht von Dudelsheim nadał wieś, na prawie chełmińskim, wiernemu Vicke.
Dwór Chocielewko
Chocielewko dzieliło się na dwa majątki: Witoradz i Chocielewo. Chocielewko i Witoradz na przestrzeni wielu lat często miały tych samych właścicieli. Jednym z pierwszych była rodzina von Pirch.
Pałac Choczewo
Choczewo jest starą osadą, która istniała już w czasach książęcych. Świadczy o tym posiadanie prawa polskiego. Zakon Krzyżacki nie nadawał takiego prawa, ale jednocześnie czasami je przywracał.
Pałac Bargędzino
W XVII wieku Bargędzino należało do rodu Krokow z linii Roszczyce. W początkach XIX majątek przejęła rodzina von Gruben z Komoszewa. Ostatnią właścicielką była Sybilla von Braunschweig z domu von Gruben.
Dwór Choczewko
Pierwsze wzmianki o Choczewku pochodzą z 1402 r. W 1416 r. pojawia się kolejna wzmianka o wsi w tzw. woskowych tablicach kopenhaskich. Najstarszą rodziną szlachecką właścicieli dóbr byli von Rostke.
Pałac Cecenowo
Cecenowo wzmiankowane było już w 1229 roku. W 1232 r. otrzymał je jako nadanie księcia gdańskiego Świętopełka klasztoru norbertanek w Żukowie. Inne źródła podają, że pierwsza wzmianka o Cecenowie pochodzi z 1249 roku.
Dwór Biebrowo
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1400 roku. Od najdawniejszych czasów Biebrowo należało do rodu von Jatzkow. W wykazie wojowników powiatu lęborskiego z 1523 r. figuruje czterech przedstawicieli tego rodu.
Pałac Bzowo
Miejscowość Bzowo (niem. Besow) początkowo należało do księcia pomorskiego Świętopełka, który przekazał ją zakonowi joannitów. Nie wiadomo jak długo Bzowo było w posiadaniu zakonu.