gmina Rumia
Dworek Rumia
O dworku w Rumi zachowało się niewiele wzmianek historycznych. Jego historia od początku ściśle wiąże się z kuźnicą rumską. Najstarsze dokumenty wykazują, że już w drugiej połowie XVI w. znajdowały się tu obiekty wodne.