Dwory i Pałace Polski: dworek Gęś I historia i właściciele
Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworku w Gęsi

Przeczytaj więcej informacji o dworku w Gęsi. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Gęś po raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumentach z 1347 roku. Jest to dawna siedziba rodu Wejherów. W 1377 roku jako właściciel wymieniany jest Wejher von der Gaus. Później majątek musiał przejść w inne ręce, ponieważ w 1660 roku odnotowano fakt sprzedaży przez braci Krokowskich na rzecz Wawrzyńca Krzysztofa von Somnitz. Odtąd aż do 1945 roku Gęś pozostaje własnością tejże rodziny.

Pod koniec wojny w Gęsi mieścił się obóz koncentracyjny dla więźniów ewakuowanych ze Stutthofu.

Znajdujący się tu dwór pochodzi z połowy XIX wieku.

Źródła wiedzy
  • Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Słownik Historyczny Miast i Wsi Województwa Słupskiego, Słupsk 1998.
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko.
  • Lokalny program rewitalizacji gminy Wicko, Wicko, 2005.

Opracowała: Nina Herzberg-Zielezińska,  zdjęcia: wizytacja terenowa 05.11.2017 r.