gmina Żukowo
Dwór Pępowo
Pępowo zaliczano do tzw. "dóbr leźnińskich". Za czasów krzyżackich należało do komturstwa gdańskiego i miało prawo polskie. W 1648 r. podatki w Pępowie płacił Henryk Heyna. Radca handlowy Friedrich August Hoene zakupił je 8 stycznia 1832 r.
Dwór Sulmin
ajstarsza znana nazwa Sulmina to Słomno (łac. Slomno). Zostało ono wymienione w dyplomie Mściwoja II z 5 marca 1283 r. wśród 16 wsi w okolicach Gdańska. Mściwój nadał te ziemie klasztorowi oliwskiemu w zamian za 14 utraconych wsi w ziemi gniewskiej.
Dwór Małkowo
Dwór pochodzi z 1923 r.