Podziel się:

Zapoznaj się z historią dworu w Klimczycach

Przeczytaj więcej informacji o dworze w Klimczycach. Poznaj jego historię. Miłego czytania!

Historia

Klimczyce w połowie XIX wieku należały do Podczaskich, w tym około 1880 roku do Bronisława Podczaskiego. W końcu lat dwudziestych XX wieku w Klimczycach było kilka własności: Mikołaj Łopatniuk miał 125 hektarów i posiadał jeszcze w Klimczycach Górnych 150 hektarów, Stanisław Nasiłowski miał 53 hektary, a Dymitr Sołtan 93 hektary. Jak się wydaje, właścicielem dworu i Kasztelu był w okresie międzywojennym Stanisław Nasiłowski, którego rodzina zachowała kasztel również po wojnie.

Dwór

Dawny drewniany dwór nie dotrwał do naszych czasów. Rozebrany został w 1942 roku. Zachowała się efektowna murowana oficyna nazywana Kasztelem, wzniesiona około 1840 roku dla Podczaskich w modnym w owym czasie „guście gotyckim”. Jest to budowla piętrowa, nakryta jednospadowym dachem, z dwiema wieżami w narożach o ostrołukowo wykrojonych oknach i drzwiach. Gotycki charakter nadają budowli również machikułowe gzymsy pod namiotowymi daszkami wież oraz attykowa ścianka z blankami. Wzniesienie oficyny o neogotyckim charakterze w pobliżu dworu miało dowodzić wielowiekowej historii miejscowości. To oficyna stawała się starożytną, sięgającą odległych stuleci siedzibą właściciela, rycerskim kasztelem o obronnych funkcjach i znakiem feudalnej dominacji. W tej historycznej stylizacji kryła się romantyczna fascynacja i tęsknota za odległymi czasami, które najwymowniej uosobiało średniowiecze. Podobnie stało się w Górznie, w Opinogórze i znacz-nie wcześniej w Radziejowicach, w których gotycką szatę otrzymała autentyczna stara budowla. Oficyna pełniła też pierwotnie funkcję oranżerii.

Źródła wiedzy

Tekst: Piotr Libicki, Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2013.
Zdjęcie: Piotr Libicki


Dwory i Pałace Wiejskie na Mazowszu

Powyższy opis pochodzi z publikacji Piotra Libickiego, pt. "Dwory i Pałace wiejskie na Mazowszu".

Wydawnictwo REBIS

Publikacja "Dwory i pałac wiejskie na Mazowszu" została wydana przez wydawnictwo REBIS.

Opis książki od wydawcy:

Przewodnik dokumentujący ziemiańskie siedziby; prawie 600 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu to kolejna po bestsellerowych Dworach i pałacach wiejskich w Wielkopolsce książka-katalog-przewodnik poświęcona historycznym siedzibom ziemiańskim. W książce opisanych zostało 629 obiektów z terenu obecnego województwa mazowieckiego.

  • Współautor publikacji: Marcin Libicki

  • ISBN: 978-83-7301-826-6

  • Ostatnie wydanie: 2013 r.

  • Nakład książki został wyczerpany


Autor książki: Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w tym serii poświęconej dworom i pałacom wiejskim w Wielkopolsce, w Małopolsce, na Mazowszu i na Podkarpaciu. W latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu, autor i współautor ponad 100 programów krajoznawczych i reportaży. W latach 2013-2015 gościnny wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a w latach 2018-2019 w Instytucie Historii Sztuki UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki miasta.

Piotr Libicki