♕Baza DIPP: katalog dworów i pałaców w Polsce
Pałac Dorohusk
Znajdowane w okolicy Dorohuska ślady osadnictwa świadczą o tym, że człowiek pojawił się na tych terenach w okresie neolitu.
Pałac Kanie
W 1799 roku Seweryn Rzewuski, podczaszy koronny, wznosi w Kaniach dwór. Ostatnimi właścicielami była rodzina Woyciechowskich.
Dwór Nowe Chojno
W 1823 roku Antoni Leopold Węgleński - syn Wojciecha, kasztelana chełmskiego - po wykupieniu gruntów od Józefa Podhoryńskiego i innych drobnych posiadaczy szlacheckich założył folwark.
Dwór Hniszów
W Hniszowie zachował się stary, podworski park z połowy XIX wieku.
Dwór Mogilnica
Zespół dworski z przełomu XIX i XX w. znajduje się obecnie w rękach prywatnych i jest zadbany.
Dwór Dębina
Dwór znajdujący się niegdyś w Dębinie rozebrano w 1969 r. Zachował się tylko układ przestrzenny w postaci alei kasztanowej.
Dwór Kulik
Od 1564 r. wieś Kulik stanowiła własność Sługockich, Węgleńskich, Piotrowskich, Łaskich, Domańskich i Załuskich.
Dwór Chylin
Zespół parkowo-dworski w Chylinie ukształtował się na początku XX wieku. Dwór został wzniesiony w 1904 roku przez rodzinę Olędzkich.
Pałac Krasne
Źródła historyczne wymieniają miejscowość 6 kwietnia 1421 r., natomiast w 1559 r. w Krasnem powstała parafia prawosławna.
Dwór Chojeniec
W drugiej połowie XIX wieku wieś wraz z folwarkiem należały do klucza dóbr Siedliszcze, którego dziedzicem był Wojciech Węgliński, kasztelan chełmski.
Dwór Czułczyce - Kolonia
Założenie dworsko-parkowe powstało około I połowy XV w. Dawny układ przetrwał bardzo szczątkowo.
Pałac biskupów unickich, Chełm
Obiekt został wzniesiony w latach 1711-1730 i wchodzi w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie.