powiat łukowski
Dwór Jarczew
Majątek ziemski w Jarczewie w 1930 roku należał do Jerzego Podolskiego. Do wybuchu II wojny światowej w skład majątku wchodził m. in. dwór.