gmina Wierzbica
Dwór Chylin
Zespół parkowo-dworski w Chylinie ukształtował się na początku XX wieku. Dwór został wzniesiony w 1904 roku przez rodzinę Olędzkich.