gmina Konstantynów
Pałac Konstantynów
Pierwotnie osada nosiła nazwę Kozierady. Można przyjąć, że wieś lokowana była w ramach akcji kolonizacyjnej ks. Bolesława Mazowieckiego tego obszaru Podlasia.