gmina Bielawy
Dwór Borów
Pierwsza wzmianka o Borowie pochodzi z 1386 r. Od poł. XIX w. do 1945 r. majątek należał do rodziny Grabskich. Pierwszym jego właścicielem z tej rodziny był Feliks Grabski, którego dziadek utracił swój majątek szlachecki.
Dwór Sobota
Początki Soboty wiążą się z zachowanym grodziskiem stożkowatym, położonym w dolinie Bzury. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1250 r. Wtedy to książę kujawski i łęczycki, Kazimierz pozwolił osadzić na prawie niemieckim Sobocką Wieś.