gmina Krzyżanów
Dwór Kaszewy Kościelne
Pierwsze wzmianki o wsi Kaszewy, a konkretnie o istniejącym tu kościele p.w. św. Andrzeja, pochodzą już z 1420 r. Wówczas wieś należała do rodziny Kaszowskich herbu Janina.
Dwór Goliszew
W XVI w. właścicielami Goliszewa byli Goliszewscy herbu Jelita. W XVIII w. Antoni Goliszewski był stronnikiem Augusta III i komornikiem ziemskim łęczyckim.
Pałac Ktery
Majątek w Kterach należał do rodziny Wodzińskich, którzy przybyli na te tereny na początku XVIII w. Po Adamie Wodzińskim w 1801 r. majątek odziedziczyli po połowie jego synowie - Jan Nepomucen i Gabriel.
Dwór Rybie
W XVIII i XIX w. Rybie było własnością rodziny Gajewskich herbu Ostoja. W 1819 r. majątek po Franciszku Gajewskim odziedziczył Antoni Gajewski i jego żona Urszula Żwan.
Dwór Krzyżanów
Pierwsza wzmianka o wsi Krzyżanów pochodzi z 1377 r., kiedy to należała ona do rodu Krzyżanowskich, herbu Sulima. Pod koniec XVIII w. Krzyżanów był własnością Franciszki z Tarnowskich Suchorskiej.
Dwór Kaszewy Dworne
W II poł. XVIII w. Kaszewy Dworne oraz kilka przyległych wsi były własnością Jana Krosnowskiego. W 1785 r. sprzedał on je Feliksowi Kretkowskiemu. W 1828 r. dobra odziedziczył małoletni syn Feliksa, Włodzimierz Kretkowski.
Dwór Łęki Kościelne
Pierwszym właścicielem Łęk Kościelnych, o którym mówią źródła, był Jan Leźnicki, który w 1782 r. sprzedał je za 110 tys. florenów Tomaszowi Guzowskiemu.
Dwór Świniary
Przed 1805 r. Świniary „A” należały do Ignacego Grabskiego, a Świniary „B” do Antoniego Łęckiego. Później właścicielami byli Gradomscy i Witulscy. W 1817 r. stały się własnością Ignacego Krosnowskiego, prezesa rady powiatu orłowskiego.
Dwór Młogoszyn
W II poł. XVIII wieku właścicielem Młogoszyna był Jan Magnuski. W 1798 r. zamienił się majątkiem z Marcinem Byszewskim. Byszewski został konsylierzem powiatu orłowskiego.
Dwór Konary
Poznaj historię dworu w Konarach w województwie łódzkim.
Dwór Krzyżanówek
W II poł. XVIII w. Krzyżanówek miał dwóch właścicieli – połowa należała do rodziny Krosnowskich, a druga połowa do rodziny Suchorskich. Obie części zakupił Ignacy Krosnowski – jedną w 1784 r. od matki, a drugą w 1796 r. od Franciszki z Tarnowskich Suchorskiej.