gmina Bedlno
Dwór Orłów
Orłów już od czasów średniowiecznych leżał przy ważnej sieci dróg. Już w II poł. XIII w. istniała tu nad Bzurą fortalicja drewniano-ziemna, której pozostałością jest grodzisko stożkowe.
Dwór Ruszki
U schyłku XVIII w. Ruszki należały do Pawła Elżanowskiego. Ożenił się on z Kunegundą Łęcką herbu Sariusz i miał z nią syna Wincentego. Wincenty odziedziczył po ojcu majątek w Ruszkach.